Toolbox
Košarica za prenos (0)
Indeks proizvodov

Informacije o osnovnih načelih varovanja podatkov

 

Odgovorna oseba za obdelavo osebnih podatkov je: Nataša Čumpek
Podjetje: RÖFIX d.o.o.
Naslov: Cikova 55, 1290 Grospolje
Telefonska števikla centrale: +386 (0)1/78184-80
E-mail: marketing.soe@roefix.com

 

 

Uvod

Veselimo se, da se zanimate za naše podjetje. Varovanje vaše zasebnosti in vaših zasebnih podatkov jemljemo zelo resno. Zelo nam je pomembno, da učinkovito zavarujemo vaše osebne podatke.

Vaše osebne podatke pridobivamo, obdelujemo in uporabljamo v skladu z Evropsko osnovno uredbo o varstvu podatkov (EU-DSGVO), nacionalnimi določbami o varstvu podatkov, ki veljajo za naše podjetje, ter glede na vsebino teh informacij o varstvu osebnih podatkov.

Želimo vas seznaniti s tem, katere osebne podatke o vas pridobivamo, obdelujemo in uporabljamo in katere so vaše pravice po zakonskopravnih predpisih za varovanje podatkov.

Z naslednjimi navodili izpolnjujemo svoje obveznosti obveščanja po 13. in 14. členu Evropske osnovne uredbe o varstvu podatkov (EU-DSGVO).

Osebni podatki

Osebni podatki so posamezni podatki o vaših osebnih razmerah. Sem sodijo vse informacije o vaši identiteti, na primer ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, bančna povezava ali poštni naslov. Informacije, ki jih ni mogoče povezati z vašo identiteto (na primer anonimizirani podatki za statistične analize), pa nasprotno ne veljajo za osebne informacije.

Nameni obdelovanja osebnih podatkov

Prednostni namen obdelovanja vaših osebnih podatkov po poti različnih komunikacijskih kanalov (telefon, pošta, elektronska pošta, faks ipd.) je predpogodbeno svetovanje in izdelava ponudb, izpolnjevanje pogodbe, obračunavanje ter uveljavljanje in zavarovanje pogodbenih zahtevkov. Če nam ne omogočite teh podatkov ali jih ne omogočite v potrebnem obsegu, vam ne moremo zagotoviti želenih (pred)pogodbenih storitev.

Poleg tega obdelujemo vaše podatke za namene nadaljnjega pridobivanja novih objektov in strank, za dejavnosti trženja, za statistične namene in za interno izmenjavo podatkov znotraj koncerna.

Pravna podlaga obdelovanja podatkov

Podatke obdelujemo na podlagi reguliranih dejavnosti po EU-DSGVO, predvsem za izpolnjevanje pogodbe, iz upravičenih lastnih interesov in za izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti ter na podlagi vašega soglasja.

 

 

Kategorije osebnih podatkov

-       Podatki stranke

-       Podatki dobaviteljev in poslovnih partnerjev

-       Podatki zainteresiranih

Kategorije prejemnikov podatkov

-       Zunanji ponudniki v okviru izvajanja storitev (npr. špediterji, banke)

-       Služba za obdelavo naročil (npr. ponudniki IT-storitev)

-       Interna obdelava v okviru vključenih strokovnih oddelkov

-       Interna obdelava v koncernu

-       Druge zunanje službe (npr. revizorji in davčni svetovalci, zavarovalnice)

-       Javne službe (npr. davčni in finančni organi, organi socialnega zavarovanja)

Posredovanje vaših osebnih podatkov uradnim organom je mogoče samo, če smo k temu zavezani ali to upravičeni storiti na podlagi zakonskih določb in/ali uradnih oziroma sodnih odredb.

Poleg tega vaših podatkov ne dajemo tretjim osebam brez vaše izrecne privolitve, še zlasti ne za reklamne namene.

Trajanje hrambe podatkov in roki za izbris

Vaše osebne podatke obdelujemo samo tako dolgo in dokler je to potrebno za zgoraj navedene namene obdelave podatkov ali dokler smo sami za to zakonsko zavezani. Pri tem upoštevamo ustrezne pogodbene in zakonske roke zastaranja in hrambe ter druge zadevne pravne roke.

Posredovanje prejemniku v koncernovi družbi Skupine FIXIT v državah nečlanicah EU

Vsa podjetja in podružnice, ki so del našega koncerna FIXIT GRUPPE (v nadaljevanju koncernove družbe) in imajo svoj ali nek poslovni sedež v tretji državi (državi nečlanici EU), lahko sodijo k prejemnikom osebnih podatkov. Naslovi vseh koncernovih družb so na voljo na naši spletni strani www.fixit-gruppe.com. Poleg tega lahko zahtevate seznam vseh koncernovih družb pri nas ali pri našem pooblaščencu za varovanje osebnih podatkov.

Za Švico je Evropska komisija potrdila ustrezno raven varstva podatkov (Odločba Komisije 2000/518/ES).

Poleg tega bomo z vsemi prejemniki iz držav nečlanic EU pred prvim posredovanjem osebnih podatkov sklenili standardne klavzule EU o varstvu podatkov. S tem je zagotovljeno, da obstajajo za celotno obdelovanje osebnih podatkov ustrezne garancije, pravno izvršljive pravice in učinkovita pravna sredstva, ki izhajajo iz standardnih klavzul EU o varstvu podatkov. Vsaka prizadeta oseba lahko dobi pri nas ali našem pooblaščenju za varovanje osebnih podatkov kopijo teh standardnih klavzul o varstvu podatkov.

Vir osebnih podatkov

Načeloma pridobivamo osebne podatke neposredno od prizadete osebe ali v sodelovanju z uradnim organom, ali pa izvirajo iz internih prenosov podatkov med koncernovimi družbami. V posameznih primerih pridobimo osebne podatke tudi iz javno dostopnih virov.

Pravice prizadetih oseb

Če so izpolnjeni za to potrebni pogoji, vam pripadajo naslednje pravice.

-       Pravica do seznanitve

 

-       Pravica do popravka

 

-       Pravica do izbrisa

 

-       Pravica do pritožbe pri nacionalnem organu za varstvo podatkov

 

-       Pravica do omejitve obdelovanja podatkov

 

-       Pravica do prenosljivosti podatkov

Če obdelovanje osebnih podatkov temelji na privolitvi, imate tudi pravico, to kadarkoli na poljuben način preklicati.  Ti podatki se potem ne uporabljajo več, razen če ne obstaja kak drug razlog za njihovo zakonito obdelovanje.

Vprašanja za varstvo podatkov:

Če imate vprašanje na temo varstva podatkov, nam pišite na spodnji elektronski naslov ali pa se obrnite neposredno na našo pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov:

 

datenschutz@fixit-gruppe.com

 

Sprememba naših določb o varovanju podatkov

Pridržujemo si pravico do prilagajanja te izjave o varstvu podatkov, da bo vedno ustrezala najnovejšim pravnim zahtevam in da bodo vaše pravice ostale zagotovljene brez omejitev.

 

Stanje teh informacij o naših osnovnih načelih varovanja podatkov: maj 2018