Toolbox
Košarica za prenos (0)
Indeks proizvodov
Obnovljen Dvorec Šterntal

Dvorec Šterntal

 

Odslej dom občinske uprave

V začetku septembra je bila zaključena obnova Dvorca Šterntal pri Kidričevem. Uradna otvoritev je napovedana za konec septembra, potem pa se bo v dvorec preselila kidričevska občinska uprava in krajevni urad, prostor za sestajanja pa bodo dobila tudi društva iz te občine.

Podobne zgodbe

 

Material za sanacijo

Pri sanaciji tega objekta sta bila uporabljena apnena sistema renoviranja in saniranja RÖFIX CalceClima® in CalceClima Thermo® ter drugi RÖFIX materiali na apneni osnovi, ki so namenjeni tudi sanaciji in renoviranju objektov pod spomeniškim varstvom.

 

Dvorec Šterntal

Zgodovina dvorca Šterntal

Dvorec Sternthal je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena in je zavarovan z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Kidričevo. Spada med nepremično kulturno dediščino.

Najstarejša stavba

Dvorec Sternthal s pripadajočimi gospodarskimi poslopji je najstarejša stavba v kraju Kidričevo. Nastal je na osnovi pristave, ki jo je leta 1830 dal postaviti Adolf Schönfeld.

Osrednjo stavbo dvorca je okrog leta 1870 dal sezidati novi lastnik posestva grof Schöndorf. Po končni izgradnji novega dvorca Sternthal se je Schöndorf z družino vanj preselil. V tri gospodarska poslopja dvorca pa so se nastanili delavci in delavske družine.

 

Obnovljen Dvorec Šterntal

Zasnova objekta

Obravnavani objekt je enonadstropen, podkleten, zasnovan v obliki črke L. Ima klet, pritličje, nadstropje in neizkoriščeno podstreho. Streha je sestavljena iz osrednje štirikapne strehe ter dvokapnice, ki se „lomi” v tlorisno L obliko.

Krita je z opečnatimi zarezniki. Značilnost strehe je lom naklona in višinski zamik strešin v ravnini vmesnih leg. Podstrešje je dostopno po glavnem stopnišču kot tudi po „stranskih” enoramnih stopnicah v severozahodnem delu objekta.

Predmet nenehnih posegov

 V objektu so trenutno naseljena stanovanja, zato je bil predmet številnih predelav in prilagoditev. Fasada je ne obnovljena, odpadajoča, stavbno pohištvo je ponekod zamenjano in prezidano.

Vhod v objekt je ż zahodne strani, vezan na glavno stopnišče, ki povezuje večino stanovanj. Na skrajnem SZ robu objekta je dodatno enoramno stopnišče, ki prav tako povezuje vse etaže.

 

3