Toolbox
Košarica za prenos (0)
Indeks proizvodov
Lijepljenje RÖFIX EPS-P 035 Izolacijske ploče za podnožje na bi tumenske trake s RÖFIX 1K Plus

Nasveti za izvedbo EPS izolacije kleti

 

KAJ JE STIROCOKL?

Stirocokl je EPS izolacija zunanjih zidov, s pomočjo katere zmanjšamo izgubo toplote v ogrevanih in neogrevanih kletnih prostorih.

EPS izolacija perimetra je smiselna že ob sami gradnji objekta, da bi se pri naknadni preureditvi kletnih prostorov, bodisi v savno ali sobo za goste, izognili nepotrebnim, dodatnim stroškom in novim izkopavanjem.

Pod pojmom perimeter razumemo dele objekta, ki so v stiku z zemljo. 

Izolacija podnožja i terase RÖFIX Optiseal ® -om

Vgrajen stirocokl

Prednosti izolacije perimetra kleti z RÖFIX-om

  • visoki učinki izolacije – prihranek stroškov energije, zaščita okoliša 
  • preprečevanje izgube toplote = boljši pogoji bivanja 
  • preprečevanje nastajanja toplotnih mostov na temeljih in mednadstropnih ploščah 
  • odlične lastnosti izolacijskega materijala

 

PODLAGA PODNOŽJA

Hidroizolacija ponožja bitumenskim trakama

Izolacija podnožja i terase z RÖFIX Optiseal ® -om

Hidroizolacija

Pred polaganjem izolacijskih plošč za podnožje mora biti izvedena hidroizolacija v višini vsaj  30 cm od tal.

Dober oprijem nujen

Potrebno je ugotoviti ali je bila hidroizolacija izvedena na predpisani način, ali se je dobro prijela na podlagi. Od tega je v veliki meri odvisna učinkovitost lepljenja izolacijskih plošč za podnožja.

XPS-permimetarne izolacijske ploče lijepe se na bitumenske trake korištenjemR ÖFIX 1K Plus bitumenskog hladnog ljepila

EPS izolacija - plošče se lepijo na bitumenske trakove z uporabo RÖFIX 1K Plus bitumenskih hladnih lepil

Katere plošče

Za podnožje se koristijo naslednje izolacijske plošče:

  • EPS-P
  • EPS-S

Izvedba podnožja in prehod na izolacijo perimetra morata biti definirana v projektu.

Neprepusten stik

Stirocokl mora zagotoviti neprepustnost stika z naknadno vgrajenim TIS-om (npr. raven / horizontalen zaključek, zaustavljanje prodora vlage).

REZANJE IZOLACIJSKIH PLOŠČ

Koso rezanje izolacijskih ploča za podnožja pod kutom od 45°

Koso rezanje izolacijskih plošč za podnožja pod kotom od 45°

Koso rezane izolacijske ploče za podnožja pod kutom od 45°

Koso rezane izolacijskih plošč za podnožja pod kotom 45°

Za koso rezanje EPS-P- izolacijskih plošč za podzidek velja pravilno nastaviti aparat.

V kolikor se izolacijske ploče za podnožja postavljajo pod tla, jih je, zaradi lažje izvedbe armaturnega sloja in hidroizolacijske mase, potrebno razrezati na spodnji strani (v točki stika izolacijo perimetra), koso in enakomerno pod kotom 45°.

LEPLJENJE NA DISPERZIVNE / CEMENTNE HIDROIZOLACIJSKE SISTEME

Stirocokl. EPS izolacija

 

Lepljenje RÖFIX EPS-P 035 izolacijskih plošč za podzidek z RÖFIX Optiflex® 1K ili 2K

Za lepljenje RÖFIX EPS-P 035 izolacijskih plošč na hidroizolacijo tal sestavljeno disperzivnega izolacijskega sistema, npr. RÖFIX Optiseal®, je najbolj primeren RÖFIX OPTIFLEX® 1K ili 2K. RÖFIX OPTIFLEX® 1K, ali 2K.

Na RÖFIX EPS-P 035 izolacijske plošče se nanaša z robno-točkasto metodo.

LEPLJENJE NA PODLAGO IZ BITUMNA

Stirocokl. EPS izolacija. Lepljenje

 

Lepljenje RÖFIX EPS-P 035 izolacijskih plošč na bitumenske trakove z RÖFIX 1K Plus

S čim lepiti na bitumen

Za lepljenje izolacijskih plošč na podlage iz bitumna je najprimernejše stabilno bitumensko hladno lepilo z dodatki granul EPS-a, RÖFIX 1K PLUS.

Na kaj velja paziti

Da bi se izognili praznini med EPS izolacijo in hidroizolacijo, se RÖFIX 1K PLUS nanaša z metodo popolnega prekrivanja in nato prečeše (vzdolžno in povprek) z zobato gladilko (10 mm).

RÖFIX EPS P-035 izolacijske plošče za podnožje se na bitumenske trakove lepijo z metodm popolnega pokrivanja in s pomočjo RÖFIX Villafalt 1K PLUS.

Velja nanesti zadostno količino lepila, da bi se kar najbolje vtisnilo v podlago.

PRITRJEVANJE IZOLACIJSKIH PLOŠČ

Pričvršćivanje ispod gornjeg ruba izolacijskih ploča za podnožje pomoću 2 pričvrsniceploči.

Pritrjevanje pod gornjim robom izolacijskih plošč za podnožje s pomočjo dveh pričvrstil/plošč.

Pričvršćivanje ispod gornjeg ruba izolacijskih ploča za podnožje pomoću 2 pričvrsniceploči.2

 

Izolacija za stirocokl se pritrdi z najmanj dvema pričvrstiloma na ploščo. Namestimo jih pet centimetrov pod gornjim robom plošče.

Pritrdilo pri tem ne sme prebiti hidroizolacije. Ostali del se zgolj nalepi.

ARMIRANJE PODLAGE

Stirocokl. EPS izolacija. Armiranje

Utiskivanje RÖFIX P50 Staklene mrežice u mort za lijepljenje i armiranje

Mrežica se ne sme videti

Po vgradnji in pritrditvi kompletnega TIS-a, celotno površino, vključno s podnožjem, armiramo s pomočjo tekstilne steklene mreže RÖFIX P50.

Mrežica se na površini armaturnega sloja ne sme videti, niti njeni obrisi, sicer se lahko pojavi kapilarno dvigovanje vode.

HIDROIZOLACIJA IZOLACIJSKIH PLOŠČA ZA PODNOŽJE

Armaturni sloj izolirati masom za izolaciju RÖFIX OPTIFLEX ® 1K ili 2K

Armaturni sloj je potrebno izolirati z RÖFIX OPTIFLEX ® 1K ili 2K

 

Armaturni sloj izolirati masom za izolaciju RÖFIX OPTIFLEX ® 1K ili 2K, 2

 

Kdaj odstraniti trak

Po sušenju zaključnega sloja na armirani podlagi, kar v idealnih vremenskih razmerah traja najmanj pet dni, ter po zaključno dekorativnem sloju 15 centimnetrov nad določenim nivojem tal, nanesemo še RÖFIX OPTIFLEX® 1K ali 2K (okrog 5 cm nad nivojem tal).

Trak za lijepljenje se odstrani, dokler je RÖFIX OPTIFLEX® 1K ili 2K še svež.

 

Radi boljeg učinka izolacije drugi izolacijski sloj RÖFIX OPTIF LEX® 1K ili 2K razrijediti vodom

Za boljši učinek izolacije parametra velja drugi izolacijski sloj RÖFIX OPTIFLEX® 1K ili 2K razredčiti z vodo

Izolacija se v želji po čim boljši zaščiti podnožja, namesti v dveh slojih.