Toolbox
Košarica za prenos (0)
Indeks proizvodov
Hauptbild

Pozor! Nove Oznake za Nevarne Snovi.

 

Z junijem 2015 se lahko nevarne snovi in pripravke označuje le še po CLP uredbi. Embalaža, ki je bila pred tem datumom hranjena na skladišču ali ki bila že v obtoku, ima lahko do preteka prehodnega obdobja, to je do 1. 6. 2017 še stare oznake.

CLP uredba - poenotene oznake za nevarne snovi

V preteklosti so po svetu uporabljali različne oznake za nevarne snovi in pripravke, danes pa imamo poenoten sistem, ki ga določa CLP uredba. Slednja je začela veljati  2.1.2009, sprejele pa so jo tudi številne države nečlanice, kot sta Švica in Rusija.

Pobudo za enoten sistem so že leta 1992 podali Združeni narodi z Agendo 21, znano pod oznako GHS (GHS – Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals ali  Globalno usklajeni sistem za razvrščanje, označevanje in pakiranje kemikalij).

Oznake za nevarne snovi - nova oblika

S CLP uredbo 1272/2008 (CLP - Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) so oznake za nevarne snovi in pripravke dobili novo obliko. Stare kvadratne oznake za nevarne snovi z oranžnim ozadjem bodo po preteku prehodnega obdobja dne 1.6.2015 ukinjene. 

Nadomestile jih bodo nove oznake za nevarne snovi rombaste oblike. Številne spremembe bo treba upoštevati tudi pri sami obliki in vsebini oznak, oceni nevarnosti in vsebini varnostnih listov.

Oznake za nevarne snovi pred spremembo

 Velja do 1.6.2015

Oznake za nevarne snovi po spremembi

Velja od 1.6.2015 naprej

450x280px_F_X

450x280px_FG_HH

450x280px_F_F

450x280px_FG_GC

Od 1. 6. 2015 naprej se lahko nevarne snovi in pripravki označujejo le še po CLP-uredbi. Embalaža, ki je bila pred tem datumom hranjena na skladišču ali ki bila že v obtoku, ima lahko do preteka prehodnega obdobja, to je do 1. 6. 2017 še stare oznake.

Podjetja Skupine FIXIT, prisotna na EU-tržiščih, so se skrbno pripravila na nove oznake za nevarne snovi – vsi izdelki bodo po preteku prehodne ureditve v skladu z zakonskimi določili dobavljeni z novimi CLP-oznakami.