Toolbox
Košarica za prenos (0)
Indeks proizvodov
Pukotine 2

Kako sanirati razpoke na fasadi

 

Razpoke na fasadi so pogost in neprijeten pojav. Ne le, da zgledajo grdo in kvarijo videz doma, slabijo tudi zaščito zidov.

Kako?

Skozi razpoke lahko prodre voda, povzroči poškodbe na zidu in ogrozi čvrstost gradnje.

Razpoke na fasadi lahko učinkovito saniramo s pomočjo RÖFIX-ove palete izdelkov.

Druge okvare na fasadi

Mimogrede na fasadi lahko pride tudi do drugih okvar, ki lahko bistveno ohromijo moč toplotne izolacije. Obdelali smo jih v članku 5 problemov in rešitev zunanje toplotne izolacije.

Pri izbiri ustrezne metode sanacije in vzdrževanja fasade je ključna temeljita analiza podlage.

Sorodne teme

 

Najprej vzroki

Predno se lotimo izbire materiala in dela velja ugotoviti vzroke za nastanek razpok na fasadi.

Upoštevati velja:

 • širino,
 • videz
 • čas nastanka razpok.

 

Vzroki za razpoke lahko tičijo v nepravilni izvedbi ali pa v mehanskih in hidrotermičnih vplivih iz okolja. 

Ugotoviti velja tudi ali je sanacija razpok sploh potrebna.

Razpoke zaradi ometa

Vzroke za nastanek tovrstnih poškodb na fasadi velja iskati v izvedbi, oziroma neprimernosti ometa.

 

Razpoke na fasadi

Razpoke zaradi spuščanja

 Večinoma gre za 10 do 20 cm dolge horizontalne razpoke, širine do  3 mm. Na spodnjem delu razpok se lahko pojavijo praznine. Nastajajo zaradi:

 • predebelega nanosa ometa v spodnjem sloju,
 • slabega oprijema ometa na mokri podlagi,
 • predolge obdelave površine ometa
 • nanosa redkejšega ometa.

 

Kako poteka sanacija

Razpoke zaradi spuščanja se sanirajo, če se za njimi nahaja votel prostor. Saniramo ga tako, da razpoke poglobimo in razširimo, praznino pa potem zapolnimo z novim ometom, npr. RÖFIX Renoplus®.

 

Razpoke na fasadi

 

Razpoke zaradi krčenja

Te razpoke so med posameznimi vozli ponavadi dolge okrog 20 cm i široke pa do 0,5 mm. Redko prodrejo do podložnega ometa, večinoma pa se pojavijo 1 do 2 uri po nanosu malte zaradi prehitrega sušenja.

Pri čistih ometih iz apnenca velja tovrstne razpoke pričakovati.

Kako zmanjšujemo tveganje

Tveganje rešujemo s primerno naknadno nego ometa. V primeru, da razpoke ne prodrejo do podlage, nimajo negativnega vpliva na tada ne utječu negativno na sistem.

Po nanosu zaključnega ometa se razpoke več ne pojavljajo. .

 

Pukotine uslijed puzanja

Razpoke na fasadi zaradi plazenja

Te razpoke imajo praviloma mrežasto strukturo, ali podobo črke “Y”. Redko so širše od 0,1 do 0,2 mm. Prodrejo do podlage in se lahko pojavljajo mesece ali pa tudi leta po ometavanju zidov. Vzroki so

 • neustrezni pogoji za sušenje,
 • preslab oprijem,
 • neprimeren omet
 • neupoštevanje časa potrebnega za sušenje.

 

Kdaj grozijo s škodo?

Tovrstne razpoke so na notranjih zidovih zgolj estetska pomanjkljivost, na fasadi pa lahko povzročijo škodo. Večje od 5mm, izpostavljene močnim vremenskim vplivom, velja sanirati.

Kako rešiti problem

Najbolj primeren je nanos novega ometa, ali pa z vlakni armiranega premaza, denimo RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO.

 

Pukotine na fasadi

 

Kapilarne razpoke

so kratke, 0,05 do 0,1 mm široke razpoke, nastale med glajenjem, pojavljajo pa se zgolj na površini. Take razpoke nastanejo pri vgradnji mineralnih zaključnih ometov in predolgi obdelavi (preveč veziva na površini).

Razpoke med glajenjem so sicer neestetske, niso pa kritične. Pogosto so vidne šele, ko se del gradnje navlaži.

Razpoke zaradi podlage

Te razpoke so pojavljajo v podlagi ometa. Najpogosteje zaradi

 • spremembe prostornine
 • spremembe dimenzije na račun toplote,
 • otekanja,
 • uporabe različnih gradbenih materialov z različnimi lastnostmi, ko gre za plazenje, toplotno prevodnost ali vpojnost.

 

Pukotine uvjetovane podlogom

Razcepne razpoke

so razpoke, ki se pojavljajo v kotih zidov in imajo diagonalno sled. Praviloma nastajajo zaradi naprezanja pri deformaciji podlage. V primeru prehitrega izsuševanja je lahko razcepna razpoka tudi razpoka zaradi plazenja.

Kako jih saniramo

Saniramo jih s pomočjo trakov za premoščanje razpok.

 

Pukotine iz fuga podloge

Razpoke iz fuge podloge

Tovrstne razpoke so preslikava fug podlage. Pojavljajo se med ometavanjem visokoizolacijskih zidnih elementov.

Široke so od 0,05 i 0,15 mm.

Kje tiči vzrok?

Vzrok za razpoke  lahko tiči v podlagi, pa tudi načinu vgradnje ometa.

Kako pomagamo?

Fasade z razpokami iz fuge < 0,2 mm se lahko dodatno obdelajo z nanosom nanošenjem armiranega sloja, sestavljenega iz RÖFIX Renostar®-a/RÖFIX P50 Staklene mrežice za armiranje.

Konstrukcijske razpoke

Konstrukcijske pukotine

Je kriv izvajalec?

Konsktrukcijske razpoke nimajo nobene zveze z nanašanjem ometa. Izvajalec tveganja za tovrstne razpoke ne more isključiti, niti jih preprečiti.

Konstrukcijske razpoke so plod sprememb prostornine nosilne konstrukcije in nastanejo zaradi gibanja podlage po ometavanju.

Enkratna ali ponavljajoča se deformacija

Pred kakršnimkoli posegov velja vzroke temeljito razjasniti in ugotoviti ali je govora o enkratni ali ponavljajoči se deformaciji.

Zaupajte le strokovnjaku

Za nasvet velja povprašati gradbenega inženirja.

Kateri ukrepi so primerni

Za sanacijo konstrukcijskih oziroma statičnih razpok se uporablja RÖFIX-ov trak za premoščanje razpok, sistemi s spiralnim sidrom, injektiranje v zid ali toplotna izolacija.

Za sanacijo priporočamo naslednje izdelke

Za sanacijo razpok na fasadi predlagamo naslednje izdelke iz naše palete:

RÖFIX Traka za saniranje
RÖFIX Stucanet Nosilec ometa
RÖFIX Renostar®
RÖFIX Renoplus®
RÖFIX Predpremaz Premium
RÖFIX PP 201 SILICA LF (opcija)
RÖFIX PP 301 HYDRO LF (opcija)
RÖFIX PP 401 SILICO LF (opcija)
RÖFIX 715 Specijalni mineralni plemeniti omet
RÖFIX Silikatni strukturni zaključni omet
■ RÖFIX SiSi-Putz® Silikonsko-silikatni zaključni omet
RÖFIX Silikonski zaključni omet
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT
RÖFIX PE 519 PREMIUM SiSi Fasadna barva
RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO Barva za sanacijo mikrorazpok
■ RÖFIX PE 429 SILOSAN