RÖFIX StoneEtics®- Zanesljiv sistem za izvedbo dekorativnih oblog na izolacijskih fasadah

Dokazilo o statični trdnosti: do 103 kg sistemske mase/m²

Fasada je obraz zgradbe. Zato so estetske zahteve za fasade zelo visoke. Še danesje uporaba sodobnih toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemov (TIS) precej omejenav zaključnem sloju fasade. Še danesje uporaba sodobnih toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemov (TIS) precej omejenav zaključnem sloju fasade. RÖFIX StoneEtics® vam po novem daje več svobode prioblikovanju fasad, ne da bi vam bilo treba sklepati kompromise pri gradbenotehničnivarnosti.

Kdor gradi, ta spreminja naravo in s tem svoje okolje. Preverjeni in stalno izpopolnjevani gradbeni materiali omogočajo zasnovotrajnostnih objektov. RÖFIX toplotnoizolacijski kontaktni sistemi lahko v kombinaciji ssistemom RÖFIX StoneEtics® bistveno zmanjšajo porabo energije in s tem povezanestroške ogrevanja. Zmanjšujejo tudi izpuste škodljivih snovi v zrak in izgubo energijepri ogrevanju. S tem varujejo energijske vire ter dajejo pomemben in potrebenprispevek k varovanju okolja.

 

Tako lahko izkoristite vse prednosti preprostega dela s TIS in širok spekter dizajnerskihmožnosti, ki jih ponujajo težke fasadne obloge in obloge večjega formata. Pri načrtovanju težkih oblog za TIS lahko po zaslugi RÖFIX StoneEtics® prekoračite doslej veljavno skupnomaso 30 kg/m².

Pri tem je pomembno, da pri izračunu ne upoštevate samo obloge, temveč tudi izolacijo skupajz armiranjem in nanosom lepila za lepljenje obloge. RÖFIX StoneEtics® zagotavlja varno in trajno polaganje težkih fasadnih oblog na TIS do 103 kg/m² sistemskemase. Toplotnoizolacijski kontaktni sistemi (TIS) z ometnimi premazi so regulirani in zahtevajo tehnično soglasje. RÖFIX ponuja arhitektom, investitorjem in strokovnim izvajalcem s sistemom RÖFIX StoneEtics® certificirantoplotnoizolacijski sistem za fasade, ki je primeren za oblaganje z različno trdimi fasadnimi oblogami (obupoštevanju nacionalnih predpisov gradbenih organov). Po zaslugi izredno natančnega raziskovalnegain preskuševalnega dela, obsežnih internih testiranj in tesnega sodelovanja z izvajalci so naši specialisti razvilirešitev, ki omogoča visokokakovostno statično in estetsko izvedbo dveh standardiziranih sistemov RÖFIX StoneEtics® 50 in 103.

Koristi sistema:

  • Možnost svobodnega dizajniranja fasadnih površin v kombinaciji s toplotno izolacijo
  • Možne so različne vrste trdote oblog
  • Doprinos k ohranjanju energetskih virov
  • Dokazilo o statični trdnosti: do 103 kg sistemske mase/m²
  • Uporaba v staro-/novogradnji
Za več informacij prenesite brošuro:
RÖFIX StoneEtics®- Zanesljiv sistem za izvedbo dekorativnih oblog na izolacijskih fasadah
pdf
2 MB
Stran se nalaga….