Toolbox
Košarica za prenos (0)
Indeks proizvodov

Iskanje referenci

 

Rezultati

 

ime

mesto

Leto izdaje

načrtovalec

izvajalec

Ploskev

Nakupovalni center Ljiljan Cazin 2010 - 2013 Braco Kurtic d.i.a. Mimar, Gradnja Konstrukt 7.000 m²
Enodružinska hiša Jurčević Split 2009 - 2010 Ivica Jurcevic 800 m²
Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad 2013 850 m²
Poslovno stambena kuća Komjenović Budžak Ranko Mihalović građ.teh./Drago Rimac građ.ing. Laketa Trade d.o.o. 700 m²
BIH_Villa Lučić_Starčevica Starčevica 2017 Milan Aleksić, dipl.ing.arh. Siniša Vuković, samostalni fasader 700 m²
Cerkev "Sv. Dujma" Drivenik 2013 Radomir Popovic (TIMING d.o.o.), Radovan Ostric (Konz. odjel Rijeka) 915 m²
Enodružinska hiša Vojvodić Ogulin 2009 Spigl Kristina 400 m²
Hotel Villa Ana Bled 2011 - 2012 Pavlovski Toni 400 m²
Grad Rajhenburg Brestanica 2012 ZVKDS Ljubljana SL Inžinjering d.o.o. Krško 3.000 m²
Grad Strmolj Cerklje na Gorenjskem 2011 Jože Mison, GEA Consulting Živko Ivanovski s.p. 1.500 m²
Grad Mokrice Jesenice 2004 ZVKDS Novo mesto 1.600 m²
Grad Kranj Kranj 2010 1.000 m²
Spomeniški objekt Kropa br. 28 Kropa 2010 AGIT 2000 d.o.o. Radovljica 350 m²
Spomeniški objekt Kropa br. 33 Kropa 2010 AGIT 2000 d.o.o. Radovljica 300 m²
Spomeniški objekt Kropa št. 80 Kropa 2010 AGIT 2000 d.o.o. Radovljica 280 m²
Spomeniški objekt KROPA Št. 82 Kropa 2010 AGIT 2000 d.o.o. Radovljica 280 m²
Dvorec Goričane Medvode 2008 3.000 m²
Cerkev Sv. Nikole Novo Mesto 2002 ZVKDS Novo Mesto LAP s.p. Komenda 700 m²
SL_Stanovanjska hiša Škrlj Novo Mesto 2001 350 m²
Grad Pišeče Pišeče 2004 ZVKDS Novo Mesto SL Inžinjering d.o.o. Krško 2.100 m²
Cerkva (Mosnje pri podvinu) Radovljica 2007 Bojan LAP S.P. 400 m²
SL_Pošta Trebnje Trebnje 2001 650 m²
Enodružinska hiša Košmrlj Železniki 2008 ZVKDS Ljubljana Živko Ivanovski s.p. 250 m²
Mlin Železniki Železniki 2008 ZVKDS Ljubljana Živko Ivanovski s.p. 250 m²
Stanovanjsko naselje Vrbanja-Čelinac 2012 Ag Projekt-Derventa Termofix-Teslić; Sigma Projekt-Banja Luka 1.600 m²