Toolbox
Košarica za prenos (0)
Indeks proizvodov

Iskanje referenci

 

Rezultati

 

ime

mesto

Leto izdaje

načrtovalec

izvajalec

Ploskev

Cerkev "Sv. Dujma" Drivenik 2013 Radomir Popovic (TIMING d.o.o.), Radovan Ostric (Konz. odjel Rijeka) 915 m²
Enodružinska hiša Vojvodić Ogulin 2009 Spigl Kristina 400 m²
Poslopje obrata Sinanović Opatija 2010 Sinanovic Fasade d.o.o. 800 m²
Enodružinska hiša Kranj 2008 350 m²
Poslovna stavba Cankarjeva 16 Ljubljana 2008 - 2009 ZVKDS LJ Diamond d.o.o. Lj 1.500 m²
SL_Pošta Trebnje Trebnje 2001 650 m²
Dvorec Šterntall Kidričevo 2014 ZVKDS Maribor GP projet ing d.o.o. 1.200 m²
Spomeniški objekt Kropa Št. 28 Kropa 2010 AGIT 2000 d.o.o. Radovljica 350 m²
Spomeniški objekt Kropa Št. 82 Kropa 2010 AGIT 2000 d.o.o. Radovljica 280 m²