CAD-Detalji - TIS

1. Umaknjen podzidek, z obstoječo perimeter izolacijo (izolacijo zunanjega zidu pod terenom)

01_Umaknjen_podzidek,_z_obstoječo_perimeter_izolacijo_(izolacijo_zunanjega_zidu_pod_terenom)
pdf
326 KB
01_Umaknjen_podzidek_z_obstoječo_perimeter_izolacijo_(izolacijo_zunanjega_zidu_pod_terenom)-DWG
dwg
136 KB
01_Umaknjen_podzidek_z_obstoječo_perimeter_izolacijo_(izolacijo_zunanjega_zidu_pod_terenom)-DXF
dxf
546 KB

2. Podzidek v isti liniji s fasado, z obstoječo perimeter izolacijo (izolacijo zunanjega zidu pod terenom)

2. Podzidek v isti liniji s fasado, z obstoječo perimeter izolacijo (izolacijo zunanjega zidu pod terenom)
dwg
132 KB
2. Podzidek v isti liniji s fasado, z obstoječo perimeter izolacijo (izolacijo zunanjega zidu pod terenom)
dxf
524 KB

3. Spodnji priključek na obstoječo izvedbo ravne strehe

3. Spodnji priključek na obstoječo izvedbo ravne strehe
dxf
506 KB
3. Spodnji priključek na obstoječo izvedbo ravne strehe
pdf
208 KB
3. Spodnji priključek na obstoječo izvedbo ravne strehe
dwg
123 KB

5. Priključek na obstoječi zgornji rob terena s podzidnim profilom

4. Priključek na balkonsko ploščo s termično oddvojitvijo (podzidnim profilom)
dwg
123 KB
4. Priključek na balkonsko ploščo s termično oddvojitvijo (podzidnim profilom)
dxf
509 KB

6. Predhodno vgrajena okenska polica – aksonometrična projekcija

6. Predhodno vgrajena okenska polica – aksonometrična projekcija
pdf
183 KB
6. Predhodno vgrajena okenska polica – aksonometrična projekcija
dwg
359 KB
6. Predhodno vgrajena okenska polica – aksonometrična projekcija
dxf
2 MB

6.1. Priključek na predhodno vgrajeno okensko polico

6.1. Priključek na predhodno vgrajeno okensko polico
pdf
237 KB
6.1. Priključek na predhodno vgrajeno okensko polico
dwg
174 KB
6.1. Priključek na predhodno vgrajeno okensko polico
dxf
776 KB

7. Okenska polica pri naknadni vgradnji – aksonometrična projekcija

7. Okenska polica pri naknadni vgradnji – aksonometrična projekcija
pdf
181 KB
7. Okenska polica pri naknadni vgradnji – aksonometrična projekcija
dwg
359 KB
7. Okenska polica pri naknadni vgradnji – aksonometrična projekcija
dxf
2 MB

7.1. Priključek na naknadno vgrajeno okensko polico

7.1. Priključek na naknadno vgrajeno okensko polico
dwg
176 KB
7.1. Priključek na naknadno vgrajeno okensko polico
dxf
776 KB

8. Priključek na okna in vrata z umaknjeno špaleto

8. Priključek na okna in vrata z umaknjeno špaleto
dwg
127 KB
8. Priključek na okna in vrata z umaknjeno špaleto
dxf
551 KB
8. Priključek na okna in vrata z umaknjeno špaleto
pdf
234 KB

9. Priključek na okna in vrata, v listi liniji z zidom

8. Priključek na okna in vrata z umaknjeno špaleto
pdf
234 KB
9. Priključek na okna in vrata, v listi liniji z zidom
dwg
128 KB
9. Priključek na okna in vrata, v listi liniji z zidom
dxf
544 KB

10. Priključek na okna in vrata, pred zidom

11. Dilatacijski profil E-oblike, vertikalno v površini

12. Dilatacijski profil V-oblike, vertikalno v notranjem vogalu

13. Izvedba omarice za žaluzijo

13.1. Priključek na omarico za žaluzijo

14. Priključek na streho topla streha

15. Priključek na streho hladna streha s prezračevanim ozadjem

15. Priključek na streho hladna streha s prezračevanim ozadjem
dxf
506 KB

16. Izvedba atike

Stran se nalaga….