866 Prenosi
RÖFIX Cenik_2020.

Tehnički podaci i info o proizvodima

1
RÖFIX StoneEtics®- Zanesljiv sistem za izvedbo dekorativnih oblog na izolacijskih fasadah
01 Umaknjen podzidek, z obstoječo perimeter izolacijo (izolacijo zunanjega zidu pod terenom)
01 Umaknjen podzidek z obstoječo perimeter izolacijo (izolacijo zunanjega zidu pod terenom) - DWG
01 Umaknjen podzidek z obstoječom perimeter mzolacijo (izolacijo zunanjega zidu_pod terenom) - DXF
2. Podzidek v isti liniji s fasado, z obstoječo perimeter izolacijo (izolacijo zunanjega zidu pod terenom)
2. Podzidek v isti liniji s fasado, z obstoječo perimeter izolacijo (izolacijo zunanjega zidu pod terenom)
3. Spodnji priključek na obstoječo izvedbo ravne strehe
3. Spodnji priključek na obstoječo izvedbo ravne strehe
Stran se nalaga...