PODJETNIŠKO RAZMIŠLJANJE IN RAVNANJE

Zagotavljamo prihodnost z odgovornim, gospodarnim ravnanjem danes!

Kdor gradi za prihodnost, potrebuje močne temelje: dolgoletni, motivirani in kompetentni sodelavci in pragmatične povezave med tradicijo in inovacijo so iz proizvajalca RÖFIX naredili pojem zanesljivega in dolgoročnega spremljevalca strankam, dobaviteljem in partnerjem na skupnem tržišču.

Trajnostno usmerjena in zdrava rast podjetja RÖFIX je temelj za neprekinjeno investiranje v nove gradbene proizvode in tržišča jutrišnjega dne.

MOTIVIRANI SODELAVCI

Najpomembnejši dejavnik našega uspeha so kompetentni, angažirani in motivirani sodelavci!

Skupaj sodelujemo in se razvijamo v okviru znamke RÖFIX. Uspeh je v prvi vrsti zasluga sodelavcev, ki se strastno in profesionalno zavzemajo za interese podjetja.

Zaposleni so temelj naše kakovosti, inovacijske moči in konkurenčnosti. RÖFIX ima okoli 1000 zaposlenih v 11 državah.

V središču je delovno okolje, usmerjeno v sodelovanje in mednarodno izmenjavo izkušenj. Prednosti cilj podjetja RÖFIX je pozicija zanimivega delodajalca.

Za doseganje tega cilja RÖFIX ves čas investira v strokovno in osebnostno podporo svojemu najpomembnejšemu viru: svojim sodelavcem.

 

Z MISLIJO NA STRANKE

Vaš uspeh je naš uspeh!

Gradnja postaja vedno kompleksnejši proces, v katerem je najpomembnejša usklajenost med izvajalci.

Naše usposobljeno in strokovno osebje spremlja integracijo RÖFIX sistemov pri vseh naših partnerjih, da bi bila ta kar najbolj učinkovita.

Informacije so diferencirane za potrebe arhitektov, projektantov, trgovcev, obrtnikov in investitorjev.

Prilagodljivost srednjevelikega obrtniškega podjetja, združena z znanjem in izkušnjami ter organizacijskimi procesi sodobnega industrijskega podjetja, je zagotovilo, da bo stranka z individualnimi zahtevami vedno našla prave rešitve po svoji meri.

Vsaka podrobnost šteje: od prijaznega nagovora ob prvem srečanja do optimalne postavitve silosa po nareku logistike.

KAKOVOST

Kakovostni gradbeni proizvodi po meri stranke in profesionalne storitve – za izpolnitev vseh zahtev!

V naši skupni raziskovalni službi mednarodna ekipa specialistov razvija in izpopolnjuje naše proizvode. Interdisciplinarno sodelovanje tehnologov na področju materialov, mineralogov in kemikov združuje sinergijo in inovativnost vseh, usmerjeno v dolgoročno visoko kakovost proizvodov.

V neprekinjenem procesu skupaj s strankami in partnerji razvijamo proizvode.

Naj gre za dobro obdelovalnost ali integracijo v sisteme, RÖFIX stalno razvija nove rešitve, ki v praksi prinesejo dodatno vrednost izvajalcu in uporabniku.

Odgovornost do ljudi in okolja ni izražena samo v aktivnem prispevku k manjšim izpustom CO2 pri uporabi proizvodov RÖFIX.

Visok delež naravnih, visokokakovostnih mineralnih surovin je osnovni pogoj za zdravo bivalno klimo in dobro počutje v vseh notranjih prostorih.

Stran se nalaga...