Gradimo po sistemu – razvijamo gradbene proizvode za reševanje vseh zahtev gradnje že od leta 1888!

PODJETNIŠKO RAZMIŠLJANJE IN RAVNANJE

Že danes zagotavljamo prihodnost z odgovornim, gospodarnim ravnanjem!

Kdor gradi za prihodnost, potrebuje močne temelje: dolgoletni, motivirani in ustrezno usposobljeni sodelavci ter pragmatične povezave med tradicijo in inovacijo so proizvajalca RÖFIX izoblikovali v pojem zanesljivega in dolgoročnega spremljevalca strankam, dobaviteljem in partnerjem na skupnem tržišču.

Trajnostno usmerjena in zdrava rast podjetja RÖFIX je temelj za neprekinjeno investiranje v nove gradbene proizvode in tržišča jutrišnjega dne.

MOTIVIRANI SODELAVCI

Najpomembnejši dejavnik našega uspeha so kompetentni, angažirani in ustrezno usposobljeni sodelavci! Uspeh je tako predvsem zasluga sodelavcev, ki se zavzeto in strokovno zavzemajo za interese podjetja.

Skupaj sodelujemo in se razvijamo v okviru znamke RÖFIX.

RÖFIX ima okoli 1000 zaposlenih v 11 državah, ki so temelj naše kakovosti, inovacijske moči in konkurenčnosti.

V središču je delovno okolje, usmerjeno v sodelovanje in mednarodno izmenjavo izkušenj. Prednostni cilj podjetja RÖFIX je status zanimivega delodajalca.

Za doseganje omenjenega cilja RÖFIX nenehno investira v strokovno in osebnostno podporo svojemu najpomembnejšemu viru - svojim sodelavcem.

 

Z MISLIJO NA STRANKE

Vaš uspeh je naš uspeh!

Gradnja vse bolj postaja zapleten proces, pri katerem je najpomembnejša usklajenost med izvajalci.

Naše usposobljeno in strokovno osebje spremlja integracijo RÖFIX sistemov pri vseh naših partnerjih, da bi tako zagotovilo njegovo optimalno učinkovitost.

Informacije so diferencirane za potrebe arhitektov, projektantov, trgovcev, obrtnikov in investitorjev.

Prilagodljivost srednje velikega obrtniškega podjetja je skupaj z dolgoletnim znanjem in izkušnjami ter organizacijskimi procesi sodobnega industrijskega podjetja zagotovilo, da bo stranka s specifičnimi, individualnimi zahtevami vedno našla prave rešitve po lastni meri.

Vsaka podrobnost šteje - od prijaznega nagovora ob prvem srečanju do optimalne postavitve silosa po načelih logistike.

KAKOVOST

Kakovostni gradbeni proizvodi po meri stranke in strokovno opravljene storitve – za izpolnitev vseh zahtev!

V naši skupni raziskovalni službi mednarodna ekipa specialistov razvija in izpopolnjuje naše proizvode. Interdisciplinarno sodelovanje tehnologov na področju materialov, mineralogov in kemikov združuje njihovo skupno sinergijo in inovativnost, usmerjeno v dolgoročno visoko kakovost proizvodov.

V neprekinjenem procesu skupaj s strankami in partnerji razvijamo proizvode.

RÖFIX neprenehoma razvija nove rešitve tako na področju učinkovite obdelovalnosti kot tudi na področju integracije v sistemu, kar v praksi prispeva dodatno vrednost za izvajalca in uporabnika.

Odgovornost do ljudi in okolja ni izražena samo v aktivnem prispevku k manjšim izpustom CO2 pri uporabi proizvodov RÖFIX.

Visok delež naravnih, visokokakovostnih mineralnih surovin je osnovni pogoj za zdravo bivalno klimo in dobro počutje v vseh notranjih prostorih.