Usmerjeni v prihodnost. Za naše okolje. Za naše generacije.

Kot vodilno podjetje, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo gradbenih materialov, z inovativnimi fasadnimi in izolacijskimi sistemi prispevamo k zmanjšanju emisij CO2. To filozofijo bomo udejanjali tudi v prihodnje in ustvarjali individualne rešitve glede na potrebe trga. Pri tem nam pomaga digitalizacija celotnega podjetja in uporaba novih tehnologij. 

Usmerjeni v prihodnost - naši ukrepi in projekti

Elektrika

Sončne elektrarne

Obnovljivi viri energije

Lastna proizvodnja energije in zmanjšanje emisij CO2. Trenutno so v izgradnji 3 sončne elektrarne v naših podružnicah v Röthisu, Villachu in Kalsdorfu. Pravtako povečujemo tudi število polnilnih postaj za električna vozila našega podjetja.

 

 

proizvodi in sistemi

Trajnostna gradnja

Izolacijske rešitve za prihodnost

Toplotna izolacija je glavni element za zmanjšanje toplogrednih plinov v življenjski dobi stavb. Proizvodi FIXIT GRUPPE imajo visoko družbeno vrednost na področju trajnosti. Naj gre za izolacijski omet ali sisteme ETIC - z našimi izolacijskimi rešitvami nudimo pravo rešitev za vaš gradbeni projekt.

Proizvodnja

Embalaža

Prehod na embalažo brez plastike

Bistven napredek v tehnologiji pakiranja nam je omogočil uporabo novo razvitih vrečk brez plastike s čimer dolgoročno varujemo okolje. Okoli 2,3 miljone evrov je vloženih v nove objekte na 4 lokacijah po Avstriji z namenom spremembe sortimenta.

> 320 projektov
na temo trajnosti v Evropi

> 10 proizvodnih obratov
uporaba električne energija iz fotovoltaičnih sistemov
Preoblikovanje in usmeritev v trajnostno gospodarstvo zajema vse dele vrednostne verige - od nabave surovin, prek razvoja in proizvodnje, pa vse do trženja in prodaje. To nas, naše stranke in dobavitelje postavlja pred velike izzive. Naši evropski cilji so ambiciozni - s paketom ukrepov si prizadevamo za uresničitev na trgih.
Hanswilli Jenke, CEO FIXIT GRUPPE