Naša strategija, cilji in ukrepi

Naša strategija, cilji in ukrepi

Vizija in poslanstvo RÖFIX Slovenija

Z zaupanjem, kontinuiteto in hvaležnostjo

Naš čas zaznamujejo veliki preobrati in spremembe. Ob nenehnem prilagajanju in fleksibilnosti organizacije je potrebna predvsem prepričljiva in dosledna usmeritev podjetja:                                  

  • ambiciozna vizija prihodnosti
  • jasno poslanstvo in strategija za doseganje te prihodnosti
  • in nanazadnje stabilne vrednosti, ki jih uporabljamo kot smernice

S trenutnimi izzivi bomo zaživeli skupaj z zaupanjem, kontinuiteto in spoštovanjem po smernicah našega poslanstva.

Thorsten Biba, regionalni direktor za juhovzhodno Evropo

Naše vrednote

Obstajajo štiri ključne vrednote (podrobnosti spodaj), ki tvorijo temelj FIXIT GRUPPE. Hkrati smo se zavezali k trajnostnemu ravnanju na vseh področjih in ravneh. Vse blagovne znamke FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL in RÖFIX dosledno usklajujejo svoje poslovne aktivnosti s temi vrednotami. 

Zadovoljni kupci in poslovni partnerji

Naš uspeh se začne in konča z zadovoljnimi kupci. Zato delamo vse, da dolgoročno ohranimo zaupanje naših kupcev.

Proizvodi najvišje kakovosti

Zadovoljstvo kupcev dosegamo z izdelki najvišje kakovosti, pri čemer se opiramo na desetletja izkušenj, tehnološki napredek in prijaznost do okolja.

Motivirani zaposleni

Kompetentnost, angažiranost, kreativnost in integriteta naših zaposlenih so najpomembnejši dejavnik našega uspeha.

Skupna rast

Naš cilj je gospodarno in učinkovito poslovanje, ki omogoča skupno rast nam in našim poslovnim partnerjem.

Ohranjanje vrednosti in trajnostno oblikovanje prihodnosti

CSR

Trajnostnost v ospredju

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Reponsability- Pojem „Corporate Social Responsability“ (CSR) se navezuje na družbeno odgovornost organizacije v pogledu trajnostne poslovne prakse. Vključuje socialne, ekološke in ekonomske vidike - z eno besedo: trajnostnost.

VREDNOTE

Prevzeti odgovornost

Ohranjanje vrednosti

Imamo desetletja izkušenj z razvojem in proizvodnjo gradbenih materialov za prihodnost, s čimer skrbimo za ohranjanje vrednosti stavb včeraj, danes in v prihodnosti.

PRIHODNOST

Trajnostni izdelki

Usmerjeni v prihodnost

Z našimi inovativnimi izolacijskimi sistemi učinkovito prispevamo k prihranku CO2. Ta potencial bomo širili tudi v prihodnje in ustvarjali individualne rešitve.

Downloads

RÖFIX Slovenija: naša misija
pdf
158 KB
Image brošura FIXIT GRUPPE
pdf
3 MB

Ena skupina - pet blagovnih znamk

FIXIT GRUPPA s sedežem v Freisingu v Nemčiji je krovna organizacija, ki vključuje skupno pet podjetij, in imajo dolgo zgodovino širitev na področju proizvodnje gradbenih materialov: FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL in RÖFIX. Z 69 podružnicami v 18 evropskih državah in okoli 2.500 zaposlenimi smo eden od vodilnih evropskih proizvajalcev gradbenih materialov. 

Naše ciljne skupine so gradbena podjetja, izvajalci, arhitekti in projektanti, trgovci in investitorji. 

Poznamo trg in potrebe naših kupcev ter jim ponujamo inovativne proizvode in sistemske rešitve: najboljše kakovosti, z visoko učinkovitostjo in z optimalnim razmerjem med ceno in porabo materiala. Mednarodna usmerjenost in gosta mreža poslovalnic zagotavljata bližino kupcev, celovite stortive in učinkovito logistiko na kraju samem.

Prevzemamo ekonomsko, okoljsko in družbeno odgovornost ter se zanašamo na dolgoročne odnose z našimi deležniki - pošteni in zvesti v poslovanju, gospodarni in trajnostni v rezultatih.

Prizadevamo si za uporabne, v prihodnost usmerjene tehnologije. Digitalizacija relevantnih poslovnih področij je bistveni del naše strategije.