Določba o skladnosti

Določba o skladnosti

Delovanje v skladu z zakonskimi predpisi in ravnanje v skladu z opredeljenimi pravili sta pomembni sestavini temeljnih vrednot in notranjih procesov naše organizacije. Brezkompromisna predanost spodbujanju skladnosti povezuje vse zaposlene v naši skupini, tako medkulturno kot mednarodno. Dejanja v nasprotju z zakonskimi predpisi in internimi pravili ravnanja so za našo organizacijo nesprejemljiva. Z učinkovitimi ukrepi si proaktivno prizadevamo za njihovo preprečevanje.


Platforma za prijavo skladnosti


Težišče naših prizadevanj je delo na preprečevanju in ozaveščanju o morebitnih kršitvah načela skladnosti ter z uporabo učinkovitih nadzornih mehanizmov in izmenjavo informacij dosledno zmanjševanje možnosti opustitev, kršitev pravil in ponovitev nepravilnosti. Vsa dejanja, ki niso v skladu z internimi pravili se poročajo po običajnih kanalih poročanja (npr. neposredni nadzornik, revizija itd.). V primerih, ko pritožnik dvomi o rešitvi primera ali se boji, da bo ta utrpel negativne posledice, mu je na voljo platforma za poročanje o skladnosti.
 
Kdo lahko prijavi kršitev skladnosti?

Vsi zaposleni in poslovni partnerji SKUPINE FIXIT so dolžni posredovati namenske in verodostojne informacije v primeru spoznanja za kršitev pravil skladnosti z obveznim razkritjem osebne identitete. Anonimne prijave sprejemamo in obdelujemo le v izjemnih primerih.

 
Katera dejanja je treba prijaviti?

Pomembno je prijaviti samo dejanja, ki se štejejo za kaznivo dejanje (npr. tatvina, goljufija, korupcija, mobing) ali sistematično ravnanje, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo ali internimi pravili ravnanja. V primeru očitne zlorabe platforme za poročanje o skladnosti (npr. nepomembne obtožbe in obrekovanje), si FIXIT GRUPPE pridržuje pravico do pravnega in disciplinskega ukrepanja proti prijavitelju.

 
Zaupnost in varstvo podatkov
 

Prijave sprejema, obdeluje in obravnava zaupna oseba, odgovorna za skladnost FIXIT GROUP. Izmenjava podatkov in informacij med osebo, odgovorno za skladnost in prijaviteljem poteka prek šifrirane komunikacije po elektronski pošti. Prosilcem zagotavljamo ustrezno zaščito pred morebitnimi diskriminatornimi in disciplinskimi ukrepi. Po potrebi se ustrezni osebni podatki in informacije lahko posredujejo policiji in/ali drugim preiskovalnim in javnim organom. Zbrani (osebni) podatki bodo shranjeni izključno v predpisanih rokih za hrambo in izbrisani v skladu z določili smernice o varstvu osebnih podatkov. Zbiranje podatkov poteka na podlagi privolitve, prosilec pa lahko kadar koli nepreklicno prekliče svojo privolitev. Za ugotovitev dejstev in učinkovito vodenje postopka je potrebno razkritje identitete pritožnika. Anonimne prijave sprejemamo in obdelujemo le v izjemnih primerih.