Corporate Social Responsability – ostajamo zavezani trajnostnosti

Corporate Social Reponsability- Pojem „Corporate Social Responsability“ (CSR) se navezuje na družbeno odgovornost organizacije v pogledu trajnostne poslovne prakse. Vključuje socialne, ekološke in ekonomske vidike - z eno besedo: trajnostnost.

FIXIT GRUPPE si aktivno prizadeva za ekonomsko smiselno in trajnostno poslovanje:

 

  • uporabo virov ob upoštevanju njihove sposobnosti obnavljanja,
  • preprečevanje negativnih vplivov na podnebje in okolje,
  • varovanje zdravja in dobrobiti zaposlenih, kupcev in dobaviteljev.

Če to v okviru realnih ekonomskih prizadevanj ni v celoti izvedljivo, se morebitni negativni vplivi minimirajo na najmanjšo možno raven.

FIXIT GRUPPE uporablja merila ODU (okolje, družba in upravljanje podjetij) kot instrument za nadzor in upravljanje vseh dejavnosti skupine na področju trajnostnosti. Poleg tega delujemo v skladu s sporazumom UN Global Compact, ki je bil leta 2000 sklenjen med podjetji in Združenimi narodi s ciljem oblikovanja procesa globalizacije z večjo mero družbene in okoljske občutljivosti. Sporazum vključuje deset osnovnih načel, med katerimi so tudi človekove pravice, diskriminacija, korupcija in okoljska ozaveščenost. Iniciativo je podprlo več kot 15.000 podjetij iz 163 držav.

Prenesite brošuro