Toplotna izolacija je prihodnost!

Izolacija je ključ za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v okviru življenjskega cikla gradbenih objektov. Družbena vrednost proizvodov FIXIT GRUPPE na področju trajnostnosti je izredno visoka.

  • 1. Količine gramoza, mavca in peska bodo vedno bolj omejene. Cene teh surovin bodo rasle.
  • 2. Uporaba cementa, povezana z visokimi emisijami toplogrednih plinov, se bo še naprej zmanjševala. Uporaba določenih vrst cementa bo še strožje regulirana ali celo prepovedana.
  • 3. Cene energentov (električne energije in pogonskih goriv) bodo še naprej rasle. Nekatere oblike energije bodo strožje nadzirane.
  • 4. Sprejemljivost nekaterih oblik embalaže se bo bistveno zmanjšala. Povečevale se bodo potrebe po logistiki z nizkimi emisijami CO2. Omejitve na področju mobilnosti in logistike bodo vse večje.
  • 5. Omejitve pri uporabi mikroplastike se bodo še bolj zaostrile. Proizvodi z visokim deležem plastike bodo postali nesprejemljivi.
  • 6. Ekološka bilanca toplotnoizolacijskih materialov postaja vse pomembnejša.
  • 7. Življenjska doba in možnost ponovne uporabe proizvodov ali delov proizvodov postajata vse pomembnejša dejavnika. Dolgotrajno kroženje materialnih tokov pridobiva na pomenu in bo morda tudi zakonsko strožje regulirano.