Naše poslanstvo - za trajnostno prihodnost!

Toplotna izolacija je ključna za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v življenjski dobi stavb. Proizvodi iz programa FIXIT GRUPPE imajo visoko družbeno vrednost na področju trajnosti. Trajnostna stragegija daje konkretne odgovore na glavne izzive. 

 • Razpoložljivost gramoza, gipsa in peska se bo v prihodnosti močno zmanjšala. Cene teh surovin se bodo gotovo dvignile. 
  FIXIT GRUPPE intenzivira uporabo surovin s čim nižjimi emisijami CO2
   
 • Sprejemljivost cementa, ki ima visoke emisije toplogrednih plinov, se bo še zmanjšal. Uporaba nekaterih vrst cementa bo intenzivneje urejena oz. jih ne bo v ponudbi.
  FIXIT GRUPPE poroča o odtisu CO2 za lastne proizvode  in interne procese. Na ta način dokumentiramo stalna prizadevanja, ki jih vlagamo v zmanjševanje emisij CO2.                                                                                                                                                                       
 • Stroške energije (elektrika in gorivo) bodo še naraščali. Nekatere oblike rabe energije bodo strožje regulirane.
  FIXIT GRUPPE bo prešel na vire energije z nižjimi emisijami CO2 takoj, ko bo to ekonomsko upravičeno. Navedeno se nanaša na notranje procese v proizvodnji in upravljanju, pa tudi na logistiko in mobilnost nasploh.
                                                                                                    
 • Splošna sprejemljivost nekaterih vrst embalaže se nenehno zmanjšuje. Zahteve po ustvarjanju logističnih procesov z nizkimi emisijami toplogrednih plinov se povečujejo. Regulacija na področju mobilnosti in logistike postaja vse bolj intenzivna. Če in ko je to tehnično in komercialno smiselno, se čedalje več izdelkov z visokimi emisijami toplogrednih plinov nadomesti s tistimi z nizkimi emisijami.
   
 • Določitve na področju mikroplastike se zaostrujejo. Sprejemljivost izdelkov z visokim deležem plastike je vse manjša.
  FIXIT GRUPPE redno revidira lastne notranje procese z namenom nadaljnjega varčevanja z energijo.
   
 • Ekološka uravnoteženost izolacijskih materialov je vedno bolj pomembna.
  Proizvodi iz skupine FIXIT GRUPPE so zasnovani tako, da trajajo, da bi zmanjšali odtis CO2.
   
 • Življenjska doba in možnost ponovne uporabe izdelkov ali njihovih delov postaja vse bolj pomembna. Dolgoročna krožnost dobavnih verig je vedno bolj pomembna in strožje regulirana.
  Proizvodi in embalaža FIXIT GRUPPE so temu primerno kreirani, da optimalno podpirajo možnost recikliranja.