CAD-detalji

65 Prenosi
Priključek na streho topla streha
dwg
119 KB
07-1_Okenska_polica_pri_naknadni_vgradnji_aksonometrična_projekcija
dwg
176 KB
Spoj s podnožjem u ravnini s fasadom
dwg
82 KB
Priključek na obstoječi zgornji rob terena s podzidnim profilom
dwg
84 KB
Priključek na obstoječi zgornji rob terena s podzidnim profilom
pdf
249 KB
Priključek na obstoječi zgornji rob terena s podzidnim profilom
dwg
84 KB
Strešni priključek za hladno streho s prezračevanim ozadjem
dwg
93 KB
Strešni priključek za toplo streho
dwg
101 KB
Priključek na naknadno vgrajeno okensko polico
dwg
106 KB
Okenska polica pri naknadni vgradnji - aksonometrija
dwg
163 KB
Izvedba atike
dwg
98 KB
Strešni priključek za hladno streho s prezračevanim ozadjem
dwg
93 KB
Strešni priključek za toplo streho
dwg
101 KB
Priključek na omarico za žaluzijo
dwg
104 KB
Izvedba omarice za žaluzijo
dwg
108 KB
Dilatacijski V-profil, vertikalno v notranjem kotu zgradbe
dwg
71 KB
Dilatacijski E-profil, vertikalno v površini
dwg
71 KB
Priključek na okna in vrata, pred zidom
dwg
90 KB
Priključek na okna in vrata, v isti liniji z zidom
dwg
93 KB
Priključek na okna in vrata z umaknjeno špaleto
dwg
93 KB
Priključek na naknadno vgrajeno okensko polico
dwg
106 KB
Okenska polica pri naknadni vgradnji - aksonometrija
dwg
163 KB
Priključek na predhodno vgrajeno okensko polico
dwg
105 KB
Predhodno vgrajena okenska polica - aksonometrija
dwg
165 KB
Podzidek v isti liniji s fasado, z obstoječo obodno izolacijo
dwg
94 KB
Umaknjen podzidek, z obstoječo obodno izolacijo
dwg
134 KB
Izvedba atike
dxf
770 KB
Izvedba atike
pdf
285 KB
Priključek na streho hladna streha s prezračevanim ozadjem
dxf
506 KB
Priključek na streho hladna streha s prezračevanim ozadjem
pdf
245 KB
Priključek na streho topla streha
dxf
519 KB
Priključek na streho topla streha
pdf
250 KB
Priključek na omarico za žaluzijo
dxf
510 KB
Priključek na omarico za žaluzijo
pdf
220 KB
Izvedba omarice za žaluzijo
dxf
511 KB
Izvedba omarice za žaluzijo
pdf
222 KB
Dilatacijski V-profil, vertikalno v notranjem kotu zgradbe
dxf
386 KB
Dilatacijski E-profil, vertikalno v površini
dxf
388 KB
Priključek na okna in vrata, pred zidom
dxf
554 KB
Priključek na okna in vrata, v listi liniji z zidom
dxf
544 KB