Trajnostni cilji

Bilanca emisij toplogrednih plinov skupine FIXIT GRUPPE je že danes negativna. Da bi rezultate lahko še izboljšali in dvignili trajnostnost na višjo raven, se zavezujemo za realizacijo naslednjih ciljev.

  1. Do leta 2030 bomo zmanjšali izpuste toplogrednih plinov za dodatnih 10 % na tono prodanih proizvodov

  2. Do leta 2023 bomo za pakiranje svojih proizvodov uporabljali več kot 90 % embalaže z optimiranimi izpusti toplogrednih plinov

  3. Do leta 2025 bo vsaj 30 % naših investicij za raziskave in razvoj vezanih na raziskave in razvoj izrazito trajnostnih proizvodov

  4. Do leta 2025 bo vsaj 30 % naših investicij za raziskave in razvoj vezanih na raziskave in razvoj izrazito trajnostnih proizvodov

  5. Relevantni deli strategije trajnostnosti bodo do leta 2023 postali sestavni del strategije razvoja zaposlenih