Creteo®Beton/Nizka gradnja

Beton – pomemben material našega časa in RÖFIX – vaš partner za betonsko gradnjo

Več kot 50 odstotkov vseh objektov je danes grajenih iz betona. Dolga življenjska doba, odpornost, varčna gradnja in druge tipične značilnosti, ki jih pripisujemo betonu – denimo oblikovanje v poljubne oblike, uvrščajo beton med nepogrešljive gradbene materiale. Tako goli beton na brezštevilnih kvadratnih metrih fasadnih površin že dolgo sodi k običajni podobi naših mest in naselij. Glavne sestavine betona so cement, peščeni agregati (gramoz/prod, pesek) in voda. Cement deluje pri tem tako rekoč kot »kit« – vezivo, ki poveže različne elemente in nosi glavno odgovornost za kakovost gradbenega materiala. Zaradi nezadostne natezne trdnosti betona so betonski elementi v visoki gradnji izdelani z jekleno armaturo. Za statično trdnost jekleno-betonske konstrukcije je bistveno medsebojno učinkovanje jekla in betona. Zahtevano součinkovanje pa je vendarle trajno zagotovljeno samo v primeru, da je jeklena armatura prekrita z dovolj debelim nanosom betona ali z drugimi ukrepi zaščitena pred škodljivimi vplivi okolja.

RÖFIX na področju betona ponuja številne visokokakovostne gotove betone, tj.:

• brizgane betone v različnih granulacijah in z različnimi lastnostmi,

• debelo- in tankoslojne betonske sanacijske prevleke,

• beton za urejanje vrtov in krajine.

Creteo®Repair

Popravilo betona je vedno potrebno v primerih, ko omenjeni material zaradi pogoste uporabe in izpostavljenosti vplivom iz okolja negativno učinkuje na zunanjo podobo oziroma funkcijo delov stavbe ali pa stavbenih objektov iz betona (ali pa iz armiranega betona). Prav tako se lahko zgodi, da beton izgubi svoje uporabne lastnosti ali pa da moramo s popravilom slednjega pridobiti nove uporabne lastnosti. Pri popravilu betona v skladu s standardi EN 1504 1-10 upoštevamo tehnologijo in zahteve, ki jih morajo pri popravilu izpolniti uporabljeni izdelki oziroma materiali, da slednji lahko omogočijo učinkovito delno oziroma popolno obnovo, utrditev ali pa daljšo življenjsko dobo delov stavbe iz betona oziroma armiranega betona. Za kakovostno popravilo je prav tako potreben ustrezni in strokovni pregled aktualnega stanja in dokumentiranje slednjega, saj z njegovo pomočjo lahko učinkovito načrtujemo postopek popravila. Sanacijska dela morajo izvajati osebe s posebnim strokovnim znanjem, kar zagotavlja dolgotrajno učinkovitost popravila. Uporabljeni izdelki, njihova ustrezna uporaba ter izvajanje gradbenih del s strokovno usposobljenim osebjem dodatno zagotavljajo učinkovitost projekta. Pri popravilu so za nanose v debelih in tankih slojih najprimernejši izdelki RÖFIX Creteo®Repair, saj ustrezajo različnim tehničnim predpisom. 

Creteo®Inject

S terminom ''injektiranje'' poimenujemo vbrizgavanje tekočin oziroma materialov za injektiranje, ki jih preko vrtin iztisnemo v notranjost z zrakom  ali vodo napolnjenih votlin v tleh, zidovih oziroma stavbah, pri čemer je omenjene votline potrebno zapolniti, včasih pa je injektiranje potrebno tudi zaradi utrditve podlage oziroma gradbene strukture. Kot snovi oziroma sredstva za injektiranje uporabljamo tekoče mešanice, ki jih je mogoče vbrizgavati, in ki se po vzbrizganju oziroma povečanju viskoznosti učvrstijo  in strdijo. Cilj postopka injektiranja je v večini primerov čimbolj učinkovita zapolnitev votlin, por ali pa razpok, s katero tla pridobijo želeno funkcijo.

Postopki injektiranja se v osnovi med seboj razlikujejo po vrsti podlage, pri čemer poznamo sledeče postopke:

  • Injektiranje sten: pri omenjenem postopku injektiranje izvedemo z namenom zapolnitve in utrditve razpok, vrzeli in votlin v steni.
  • Aluvialno injektiranje: pri omenjenem postopku injektiranja v votlih stenah z injekcijskimi materiali zapolnimo naravni volumen por.
  • Injektiranje stavb: pri omenjenem postopku izvedemo injektiranje betona ali pa zidu na umetnih stavbah. Tu veljajo podobno kriteriji kot pri injektiranju sten, pri čemer je najpogosteje potrebno poškodovane strukture spojiti z mehanskimi silami oziroma poskrbeti za zapolnitev fug.

Posebni postopki so postopki injektiranja, ki so povezani s postopkom proizvodnje, kot so npr.:

  • Injekcijska sidra: To so nenapeti oziroma prednapeti natezni elementi, ki stavbo oziroma plasti stene povežejo s tlemi. Z injektiranjem ustvarimo mehanski spoj med tlemi in sidri.
  • Injicirni piloti: To so majhni vrtalni piloti z nosilnim jeklenim jedrom, kot so npr. GEWI piloti ali pa duktilni piloti, pri katerih prav tako s postopkom injektiranja v tla prenesemo silo.

Pri tleh z večjimi votlinami oziroma razpokami je najbolj priporočljivo uporabiti tiksotropne materiale za injektiranje, saj se omenjeni materiali v stanju mirovanja razmeroma hitro strdijo medtem ko se pri mešanju oziroma drugih oblikah gibanja povrnejo v tekočo oziroma mehko konsistenco. Injekcijske malte Creteo® Inject lahko učinkovito vbrizgamo s pomočjo običajnih polžastih ali pa batnih črpalk, ki jih glede na vrsto uporabe lahko prevažamo na dolge razdalje. Zaradi številnih in različnih možnosti uporabe smo si zastavili clij, da naše izdelke v čim krajšem času prilagodimo zahtevam naših kupcev, zaradi česar nas nič ne ovira pri iskanju primernih in ekonomičnih rešitev za injektiranje.

Creteo®Phalt

Nova generacija malt za poltoge tlake

Poltogi tlaki Creteo®Phalt so izdelani iz bitumensko vezane nosilne strukture, katere vmesni prostori so izpolnjeni z redkotekočo malto Creteo®Phalt. Rezultat je tlak brez fug, v katerem so združene lastnosti malte visoke trdnosti in fleksibilnost bitumensko vezanega sistema. To dosežemo tako, da najprej položimo asfaltno nosilno strukturo s 25 do 30 odstotki zračnih por in to v naslednji delovni fazi zalijemo z malto Creteo®Phalt visoke trdnosti.

Primerjava poltogih tlakov (Creteo®Phalt) in betona/asfalta

Primerjava z betonom

■ Izvedba brez fug, odpornost proti udarcem, elastične površine brez krušenja; vodotesna tla za preprosto vzdrževanje.

■ Izjemna abrazijska trdnost v celotni debelini nanosa.

■ Hitro doseže končno trdnost, zato ni časovnih izgub pri uporabi.

■ Primerno za popravila čez vikend.

■ Manjši stroški.

■ Izredno hitra vgradnja in hiter razvoj trdnosti.

Primerjava z asfaltom

■ Prijeten, svetel tlak.

■ Stabilen pri visokih točkovnih obremenitvah.

■ Nevnetljiv pri požaru.

■ Ne dovoljuje nastajanja sledi koles.

■ Odporen proti pogonskim gorivom.

■ Tekočinsko tesen.

■ Obstojen proti vročini.