Energetska obnova

Trajnostna gradnja je gradnja, ki je zasnovana na načelih trajnostnega razvoja, tj. razvoja, ki zadovoljuje sodobne potrebe tako, da z ničemer ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostna gradnja predstavlja enega izmed pomembnih ukrepov v boju proti podnebnim spremembam, saj zmajšuje učinek gradbene dejavnosti na okolje z uporabo okolju prijaznih materialov in tehnologij ter z ukrepi energetsko učinovite gradnje, izkoriščanjem obnovljivih virov energije in ustreznim ravnanjem z odpadki v celotni življenjski dobi stavb. Rezultat omenjenih prizadevanj je dejstvo, da so trajnostni objekti primernejši za bivanje in cenovno ugodnejši za vzdrževanje, imajo pa tudi daljšo življenjsko dobo.

Omet ne daje prostoru le estetskega pečata, ampak v njem opravlja tudi zaščitno vlogo. Poleg določenih gradbeno-tehničnih zahtev, kot so stabilnost ter požarna in zvočna zaščita, je potrebno ustvariti tudi pogoje za zdravo in ugodno mikroklimo  v prostoru. Prav zadnjim so v preteklosti pogosto posvečali premalo pozornosti, zaradi česar se sodobni ljudje z višjo senzibilnostjo odzivajo na različne gradbene materiale, kar predvsem velja za posameznike, ki trpijo zaradi različnih vrst alergij.

Podjetje RÖFIX se je že pred 125 leti zavezalo k trajnostni naravnanosti. V vseh proizvodnih segmentih ponuja izdelke, ki so primerni za celovito, zdravo gradnjo. Trajnostna gradnja temelji na treh temeljih, tj. na gradbeni biologiji, na ekonomičnosti in na ekologiji, ki predstavljajo osnovo za razvoj izdelkov RÖFIX. V tematski brošuri podjetja z naslovom ‘’Trajnostna gradnja’’ lahko najdemo številne ekološke izdelke in sisteme ekoloških izdelkov, ki so z vidika trajnosti ocenjeni v skladu s kriteriji ‘’RÖFIX CREDIT’’ in so certificirani po mednarodno priznanih kriterijih.

"Naravno in zdravo stanovanje brez prekomernega izkoriščenja virov ter brez odrekanja udobju in kakovosti bivanja!’’ je načelo, ki ustreza želji številnih investitorjev in izvajalcev. Zavestno ravnanje z naravnimi viri in izbor zdravih in gradbenih materialov iz ekoloških materialov sta postala zelo pomembna. Takšni gradbeni izdelki so primerni za zahtevno gradnjo stanovanj, ki prisega na naravne in trajne vrednote. Podjetje RÖFIX omenjeni cilj dosega s široko paleto ekoloških ometov. Za potrebe ekološke gradnje stanovanj ponuja barve in omete, ki so certificirani po kriterijih gradbene biologije, ki ustrezajo sprejetim ekološkim referenčnim vrednostim za gradbene materiale.