Kaj povzroča bledenje fasadnih barv?

OBLEDELA FASADA

Fasadne površine so izpostavljene različnim vplivom okolja, saj na njih puščajo sledi sonce, dež in vodna para, podvržene pa so tudi temperaturnim spremembam in vplivom škodljivih snovi.

Temnejši kot je ton, večja je obledelost fasade.

CVETENJE FASADE

Poleg navedenih razlogov za bledenje fasad obstaja še nek, manj poznan vzrok za obledelost slednjih, tj. „cvetenje“ (tj. eflorescenca) apna iz cementa v zaključni sloj.  

Kot sestavni del malt za lepljenje in armiranje se cement zaradi varovanja okolja v zadnjih nekaj letih proizvaja pri občutno nižji temperaturi, pri čemer pride do pojava neizgorevanja apnenca.

BELI MADEŽI NA FASADI HIŠE

V fazi sušenja, ki sledi armiranju fasadnih površin, se sproži reakcija, pri kateri se presežek apna veže na vlago in prodira na površino.

Vlaga v obliki padavin ali vodne pare prodira skozi kapilarne pore in deloma razgrajuje apno. Pri tem nastaja raztopina apna v vodi, ki prehaja na površino fasade, na njej pa po izparevanju vode nastanejo beli madeži.

V kolikor je armiranje dvoslojno, se bodo na fasadi gotovo pojavili beli madeži, zato se je priporočljivo dvoslojnemu armiranju izogniti.

REŠITEV TEŽAV

Rešitev za omenjene težave je RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM, ki ga nanesemo pred nanosom zaključnega sloja.

Omenjeni predpremaz na površini armiranega sloja stabilizira nevezano apno in preprečuje njegovo prehajanje na površino zaključnega sloja. RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM je edini način sanacije fasade, na kateri je prišlo do pojava cvetenja apna. To je najboljša metoda za pripravo podlage, ki bo varovala obstoječi zaključni sloj, obenem pa bo ščitila pred nastankom alg in glivic.    

RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM / AKTIVNI PREDPREMAZ

Uporaba

 • Pri objektih z ravno streho oziroma z vremensko izpostavljenimi površinami.
 • Na vseh fasadah v barvi (ne glede na vrsto izolacijskih plošč).
 • Pri vseh vrstah izpostavljenosti mikrobiološkemu delovanju (cvetni prah), še posebej na objektih, ki se nahajajo v bližini gozdov, travnikov in podobnih površin, ter pri izvedbah posebno občutljivih fasad.
 • Pri kritičnih področnih dejavnikih, kot so npr. megla, bližina jezer, vodotokov, morja in podobnih dejavnikih.
 • Pri vseh občutljivih ometih in toplotnih ometih na osnovi cementa.
 • Predpremaz mora nujno reagirati s podlago in se popolnoma posušiti.

Prednosti

 • Omenjeni aktivni premaz preprečuje morebitno izpiranje apna iz cementa in njegov vpliv na zaključni sloj.
 • Ta premaz s povečano pH-vrednostjo nevtralizira naravno škodljive celice.
 • Omenjeni premaz poveča vodoodbojnost fasadnega sistema.
 • Ta premaz podaljša čas obdelave zaključnega sloja.
 • Gre za mineralni hibridni premaz.
 • Omenjeni premaz je paroprepusten.
 • Ta premaz poveča oprijemljivost zaključnega sloja.
 • Omenjeni premaz izenači vpojnost podlage in omogoča enakomeren izgled barvnega tona zaključnega sloja.