Kako saniramo razpoke na fasadi?

Razpoke na fasadi so pogost in neprijeten pojav, saj so po svojem videzu neestetske in kvarijo videz doma ter slabijo zaščito zidov.

Potek sanacije

Skozi razpoke lahko prodre voda, ki lahko povzroči poškodbe na zidu ter ogrozi čvrstost gradnje.

Razpoke na fasadi lahko učinkovito saniramo s pomočjo palete izdelkov RÖFIX.

DRUGE POŠKODBE NA FASADI

Na fasadi se lahko mimogrede pojavijo tudi druge poškodbe, ki lahko občutno ohromijo moč toplotne izolacije. 

Pri izbiri ustrezne metode sanacije in vzdrževanja fasade je ključna temeljita analiza podlage.

OPREDELITEV VZROKOV

Pred izbiro materiala in metode je priporočljivo ugotoviti vzroke za nastanek razpok na fasadi. Pri tem je potrebno upoštevati:

 • širino,
 • videz,
 • čas nastanka razpok.

Razpoke lahko povzroči neustrezna izvedba ali pa so posledica mehanskih in hidrotermičnih vplivov iz okolja. Pri tem je potrebno ugotoviti, ali je sanacija razpok sploh potrebna.

RAZPOKE ZARADI OMETA

Vzroke za nastanek tovrstnih poškodb na fasadi lahko pripišemo sami izvedbi oziroma neustreznosti ometa.

RAZPOKE ZARADI SPUŠČANJA

Zaradi spuščanja večinoma nastajajo 10 do 20 cm dolge horizontalne razpoke s širino do 3 mm. Na spodnjem delu razpok se lahko pojavijo praznine, ki nastajajo zaradi:

 • predebelega nanosa ometa v spodnjem sloju,
 • slabega oprijema ometa na mokri podlagi,
 • predolge obdelave površine ometa,
 • nanosa redkejšega ometa.

Potek sanacije

Razpoke zaradi spuščanja saniramo, če se za njimi nahaja votel prostor. Slednjega saniramo tako, da razpoke poglobimo in razširimo, nato pa praznino zapolnimo z novim ometom, kot je npr. RÖFIX Renoplus®.

RAZPOKE ZARADI KRČENJA

Te razpoke so med posameznimi vozli ponavadi dolge okrog 20 cm, široke pa do 0,5 mm. Omenjene razpoke redko prodrejo do podložnega ometa, večinoma pa se pojavijo 1 do 2 uri po nanosu malte zaradi prehitrega sušenja.

Tovrstne razpoke lahko pričakujemo pri čistih ometih iz apnenca.

Zmanjšanje tveganja

Tveganje rešujemo s primerno naknadno nego ometa. V primeru, da razpoke ne prodrejo do podlage, slednje ne učinkujejo negativno na sistem.

Po nanosu zaključnega ometa se razpoke prenehajo pojavljati.

RAZPOKE NA FASADI ZARADI PLAZENJA

Te razpoke imajo praviloma mrežasto strukturo oziroma obliko črke “Y”. Redko so širše od 0,1 mm do 0,2 mm. Omenjene razpoke prodrejo do podlage in se lahko pojavljajo še več mesecev ali pa celo več let po ometavanju zidov. Vzroki za tovrstne razpoke so:

 • neustrezni pogoji za sušenje,
 • preslab oprijem,
 • neprimeren omet,
 • neupoštevanje časa potrebnega za sušenje.

Kdaj lahko razpoke zaradi plazenja povzročijo škodo na fasadi?

Tovrstne razpoke so na notranjih zidovih zgolj estetska pomanjkljivost, na fasadi pa lahko povzročijo škodo, če so večje od 5 mm in so izpostavljene močnim vremenskim vplivom, zato jih je priporočljivo sanirati.

Rešitev težave

Najprimernejša rešitev za saniranje omenjenih razpok je nanos novega ometa, ali pa nanos z vlakni armiranega premaza, kot je npr. premaz RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO.

Kapilarne razpoke

Kapilarne razpoke so kratke, tj. med 0,05 mm in 0,1 mm široke razpoke, ki nastanejo med glajenjem, pojavljajo pa se zgolj na površini fasade. Take razpoke nastanejo pri vgradnji mineralnih zaključnih ometov in predolgi obdelavi (zaradi prekomernega veziva na površini).

Čeprav so razpoke med glajenjem neestetske, ne povzročajo posebnih težav. Pogosto so vidne šele, ko se del gradnje navlaži.

RAZPOKE ZARADI PODLAGE

Te razpoke se pojavljajo v podlagi ometa, najpogosteje pa nastanejo zaradi:

 • spremembe prostornine,
 • spremembe dimenzije na račun toplote,
 • otekanja,
 • uporabe različnih gradbenih materialov z različnimi lastnostmi, ko gre za plazenje, toplotno prevodnost ali vpojnost.

Razcepne razpoke

Razcepne razpoke so razpoke, ki se pojavljajo v kotih zidov in imajo diagonalno sled. Največkrat nastajajo zaradi naprezanja pri deformaciji podlage. V primeru prehitrega izsuševanja se lahko razcepna razpoka pojavi tudi zaradi plazenja.

Sanacija

Razcepne razpoke saniramo s pomočjo trakov za premoščanje razpok.

Razpoke iz fuge podloge

Tovrstne razpoke so preslikava fug podlage in se pojavljajo med ometavanjem visokoizolacijskih zidnih elementov.

Široke so med 0,05 mm in 0,15 mm.

Vzroki

Omenjene razpoke se lahko pojavijo zaradi neustrezne podlage ali pa zaradi načina vgradnje ometa.

Pomoč pri težavah

Fasade z razpokami iz fuge < 0,2 mm lahko dodatno obdelamo z nanosom armiranega sloja, sestavljenega iz RÖFIX Renostar®-a/RÖFIX P50 steklene mrežice za armiranje.

KONSTRUKCIJSKE RAZPOKE

Je za konstrukcijske razpoke kriv izvajalec?

Konstrukcijske razpoke niso posledica nanašanja ometa. Izvajalec tveganja za tovrstne razpoke ne more izključiti, prav tako pa jih tudi ne more preprečiti.

Konstrukcijske razpoke so plod sprememb prostornine nosilne konstrukcije in nastanejo zaradi gibanja podlage po ometavanju.

Enkratna ali ponavljajoča se deformacija?

Pred morebitnimi posegi je potrebno temeljito opredeliti vzroke za razpoke in ugotoviti, ali se pri njih pojavlja enkratna ali ponavljajoča se deformacija.

Zaupajte le strokovnjaku!

Za nasvet je priporočljivo povprašati gradbenega inženirja.

Primerni ukrepi

Za sanacijo konstrukcijskih oziroma statičnih razpok lahko uporabimo RÖFIX-ov trak za premoščanje razpok, sisteme s spiralnim sidrom, injektiranje v zid ali pa toplotno izolacijo.