Dolgotrajna lepota končne podobe fasade

Z ometi do domiselnih struktur na fasadi

Fasadne površine so oblikovno najbolj domiseln izvedbeni element na objektu. Mineralne ali pa pastozne zaključne omete različnih struktur, odtenkov in granulacij je mogoče oblikovati popolnoma individualno, v skladu s posebnimi željami in vizijo investitorja in arhitekta. Vsako fasadno površino lahko oblikujemo osebno, pri čemer ima ključno vlogo pestra paleta možnosti zaključnega oblikovanja fasadnih struktur.

Dekorativni zaključni ometi so tovarniško izdelani visokokakovostni suhi ometi na mineralni osnovi. Njihove okolju prijazne sestavine, kot so npr. belo apno, beli cement in visokokakovostni marmorni pesek, so na evropskem tržišču edinstvene in neprekosljive. Dekorativni ometi so odporni na vpliv UV žarkov in drugih vremenskih razmer. Zaradi svoje mineralne osnove so visoko difuzijsko odprti. Vezivo, ki se uporablja za izdelavo pastoznih zaključnih ometov, je po svoji strukturi podobno kremenčevemu pesku. Ta sodobni gradbeni material se odlikuje po mikroporozni površini, ki je visoko vodoodbojna in difuzijsko odprta.

Zaključne barve in premazi

Učinkovita začita pred neugodnimi vremenskimi vplivi

Zaščita in estetika pri modernih barvah in zaključnih premazih ustvarjata trajnostno simbiozo. Visokokakovostni zaključni premazi za fasade oblikovalcem, arhitektom in izvajalcem zagotavljajo pestro paleto možnosti za kreativne izvedbene rešitve. Pri tem pa enega izmed odločilnih dejavnikov za samega investitorja predstavlja dolgoročna obstojnost izbrane rešitve, čeprav še po mnogih letih na fasadi ni mogoče opaziti morebitnih poškodb oziroma sprememb prvotnega barvnega odtenka vgrajenega zaključnega premaza. 

Zaradi omenjenih razlogov morajo biti fasade zanesljive in trajno zaščitene pred vlago, nečistočo (mikroorganizmi) in drugimi škodljivimi učinki ter morajo izpolnjevati ključne gradbeno-fizikalne zahteve (kot sta npr. difuzijska odprtost in elastičnost). Podjetje RÖFIX ima v svoji ponudbi preverjeno dolgoročno obstojne zaključne premaze, ki celovito izpolnjujejo raznovrstne zahteve, tj. premaze na osnovi organskih in silikatnih veziv pa tudi „prave“ silikonske zaključne premaze, ki so zaradi svoje mikroporozne strukture ne le visoko paroprepustni, ampak tudi visoko vodoodobojni. 

V recepturah za izdelavo zaključnih ometov in premazov na osnovi silikonskih smol se uporabljajo silikonske smole v obliki vodne emulzije v kombinaciji z ustreznimi disperzijami na osnovi polimerov, zaradi česar vsi tovrstni zaključni sloji optimalno ustrezajo zahtevam dolgoročne obstojnosti, obstojnosti v vseh vrstah vremenskih razmer in odpornosti na kemijske (tj. kisli dež), mehanične in biološke (tj. mikroorganizmi) poškodbe.

Barve

Ustvarite vzdušje z RÖFIX barvami

Na samo končno podobo podlage v veliki meri vplivajo oblika, barva in lastnosti materialov. Psihologija barv opisuje znanstveno dokazani objektivni učinek barv. Barvni odtenki, prefinjene kombinacije in tehnike nas popeljejo v vznemerljivi svet barv in njihovih neštetih kombinacij, ki lahko fasadam in notranjim prostorom objektov vtisnejo edinsteno podobo.

Kaj je barva? Barva je pravzaprav rezultat fiziološkega učinka oziroma zaznavanja loma vidnega spektra svetlobe (z valovnimi dolžinami med 380 nm in 720 nm), ki pod določenim kotom pada na predmet/podlago in se od slednjega/slednje oziroma njegovih/njenih sestavnih delov odbija. Zaradi svoje specifične fiziologije je človeško oko sposobno ločevati nekaj milijonov barvnih odtenkov. Kako posameznik vidi določeno barvo, pa je odvisno od njegove subjektivne zaznave; zaznavanje iste barve z očesom različnih opazovalcev ali pa celo z očesom istega opazovalca je v različnih trenutkih in v različnem okolju lahko popolnoma drugačno.

Ko zaključni sloj odseva svetlobo v skupni vidni valovni dolžini svetlobe, naše oko omenjeni sloj zaznava kot belo barvo. V kolikor zaključni sloj določena področja iz vidnega spektra dolžine svetlobe močneje absorbira, ga naše oko zaznava kot določeno barvo. Pri osvetljevanju podlage z enakim virom svetlobe, je barvo s pomočjo izmere krivulje loma svetlobe mogoče tudi fizikalno, objektivno opisati, tj. brez subjektivnega vpliva človeškega očesa. Strokovnjaki za barve pri podjetju RÖFIX vam bodo pomagali izbrati ustrezne barve na kraju samem.

Paleto izdelkov za izdelavo zaključnih slojev sestavljajo čisti mineralni premazi, kot so npr. premazi na osnovi gašenega apna oziroma apna, silikatni premazi, silikonsko-silikatni (SiSi) premazi, premazi na osnovi silikonskih smol, disperzivni premazi in premazi za pripravo, utrditev in zaščito ter pestra paleta dodatnih izdelkov, kot so npr. razredčila in podobni izdelki.

Pri tem je vedno najpomembnejša kakovost. Z internimi kontrolami ne preverjamo le izhodne kakovosti končnih izdelkov, ampak izvajamo tudi testiranja kakovosti vhodnih surovin. RÖFIX premazi so prilagojeni vsem vrstam notranjih in zunanjih podlag, v kombinaciji s steklom, lesom, kovinami, zidnimi podlagami, betonom in različnimi vrstami veziv pa naša paleta barv razvija nepozabni slog in estetiko.