RÖFIX StoneEtics®- Zanesljiv sistem za izvedbo dekorativnih oblog na izolacijskih fasadah

Dokazilo o statični trdnosti: do 103 kg sistemske mase/m²

Fasada je obraz zgradbe. Zato so estetske zahteve za fasade zelo visoke. Še danes je uporaba sodobnih toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemov (TIS) precej omejena v zaključnem sloju fasade. RÖFIX StoneEtics® vam po novem daje več svobode pri oblikovanju fasad, ne da bi vam bilo treba sklepati kompromise pri gradbenotehnični varnosti.

Kdor gradi, ta spreminja naravo in s tem svoje okolje. Preverjeni in stalno izpopolnjevani gradbeni materiali omogočajo zasnovotrajnostnih objektov. RÖFIX toplotnoizolacijski kontaktni sistemi lahko v kombinaciji s sistemom RÖFIX StoneEtics® bistveno zmanjšajo porabo energije in s tem povezanestroške ogrevanja. Zmanjšujejo tudi izpuste škodljivih snovi v zrak in izgubo energijepri ogrevanju. S tem varujejo energijske vire ter dajejo pomemben in potrebenprispevek k varovanju okolja.

Tako lahko izkoristite vse prednosti preprostega dela s TIS in širok spekter dizajnerskihmožnosti, ki jih ponujajo težke fasadne obloge in obloge večjega formata. Pri načrtovanju težkih oblog za TIS lahko po zaslugi RÖFIX StoneEtics® prekoračite doslej veljavno skupnomaso 30 kg/m².

Pri tem je pomembno, da pri izračunu ne upoštevate samo obloge, temveč tudi izolacijo skupajz armiranjem in nanosom lepila za lepljenje obloge. RÖFIX StoneEtics® zagotavlja varno in trajno polaganje težkih fasadnih oblog na TIS do 103 kg/m² sistemskemase. Toplotnoizolacijski kontaktni sistemi (TIS) z ometnimi premazi so regulirani in zahtevajo tehnično soglasje. RÖFIX ponuja arhitektom, investitorjem in strokovnim izvajalcem s sistemom RÖFIX StoneEtics® certificirantoplotnoizolacijski sistem za fasade, ki je primeren za oblaganje z različno trdimi fasadnimi oblogami (obupoštevanju nacionalnih predpisov gradbenih organov). Po zaslugi izredno natančnega raziskovalnegain preskuševalnega dela, obsežnih internih testiranj in tesnega sodelovanja z izvajalci so naši specialisti razvilirešitev, ki omogoča visokokakovostno statično in estetsko izvedbo dveh standardiziranih sistemov RÖFIX StoneEtics® 50 in 103.

 

Koristi sistema:

  • Možnost svobodnega dizajniranja fasadnih površin v kombinaciji s toplotno izolacijo
  • Možne so različne vrste trdote oblog
  • Doprinos k ohranjanju energetskih virov
  • Dokazilo o statični trdnosti: do 103 kg sistemske mase/m²
  • Uporaba v staro-/novogradnji

Izbira podlage:

S klinkerjem

S keramiko

Z mozaikom

Z umetnim kamnom

Z naravnim kamnom