CAD-Detajli - TIS

1. Umaknjeni podzidek z obstoječo obodno izolacijo – PDF, DXF, DWG

Umaknjeni podzidek, z obstoječo obodno izolacijo
pdf
351 KB
Umaknjeni podzidek, z obstoječo obodno izolacijo
dxf
546 KB
Umaknjen podzidek, z obstoječo obodno izolacijo
dwg
134 KB
2. Podzidek v isti liniji s fasado, z obstoječo obodno izolacijo - PDF, DXF, DWG
Podzidek v isti liniji s fasado, z obstoječo obodno izolacijo
pdf
346 KB
Podzidek v isti liniji s fasado, z obstoječo obodno izolacijo
dxf
524 KB
Podzidek v isti liniji s fasado, z obstoječo obodno izolacijo
dwg
94 KB

3. Spoj s podnožjem u ravnini s fasadom - PDF, DXF, DWG

Spoj s podnožjem u ravnini s fasadom
pdf
231 KB
Spoj s podnožjem u ravnini s fasadom
dxf
506 KB
Spoj s podnožjem u ravnini s fasadom
dwg
82 KB

4. Priključek na balkonsko ploščo s termično ločitvijo- PDF, DXF, DWG

Priključek na balkonsko ploščo s termično ločitvijo
pdf
260 KB
Priključek na balkonsko ploščo s termično ločitvijo
dxf
509 KB
Priključek na balkonsko ploščo s termično ločitvijo - DWG
dwg
123 KB

5. Priključek na obstoječi zgornji rob terena s podzidnim profilomoječi zgornji rob terena s podzidnim profilom

Priključek na obstoječi zgornji rob terena s podzidnim profilom
pdf
249 KB
Priključek na obstoječi zgornji rob terena s podzidnim profilom
dxf
477 KB
Priključek na obstoječi zgornji rob terena s podzidnim profilom
dwg
84 KB

6. Predhodno vgrajena okenska polica – aksonometrija - PDF, DXF, DWF

Predhodno vgrajena okenska polica – aksonometrija
pdf
204 KB
Predhodno vgrajena okenska polica – aksonometrija
dxf
2 MB
Predhodno vgrajena okenska polica - aksonometrija
dwg
165 KB

6.1. Priključek na predhodno vgrajeno okensko polico - PDF, DXF, DWG

Priključek na predhodno vgrajeno okensko polico
pdf
261 KB
Priključek na predhodno vgrajeno okensko polico
dxf
776 KB
Priključek na predhodno vgrajeno okensko polico
dwg
105 KB

7. Spoj s naknadno montiranom prozorskom klupčicom - aksonometrija - PDF, DXF, DWG

Spoj s naknadno montiranom prozorskom klupčicom - aksonometrija
pdf
203 KB
Spoj s naknadno montiranom prozorskom klupčicom - aksonometrija
dxf
2 MB
Spoj s naknadno montiranom prozorskom klupčicom -aksonometrija
dxf
2 MB

7.1. Spoj s naknadno postavljenom prozorskom klupčicom - PDF, DXF, DWG

Spoj s naknadno postavljenom prozorskom klupčicom
pdf
260 KB
Spoj s naknadno postavljenom prozorskom klupčicom
dxf
776 KB
Spoj s naknadno postavljenom prozorskom klupčicom
dwg
176 KB

8. Priključek na okna in vrata, z umaknjeno špaleto - PDF, DWG, DXF

Priključek na okna in vrata, z umaknjeno špaleto
pdf
258 KB
Priključek na okna in vrata, z umaknjeno špaleto
dxf
551 KB
Priključek na okna in vrata z umaknjeno špaleto
dwg
93 KB

9. Priključek na okna in vrata, v listi liniji z zidom - PDF, DXF, DWG

Priključek na okna in vrata, v listi liniji z zidom
pdf
268 KB
Priključek na okna in vrata, v listi liniji z zidom
dxf
544 KB
Priključek na okna in vrata, v isti liniji z zidom
dwg
93 KB

10. Priključek na okna in vrata, pred zidom - PDF, DXF, DWG

Priključek na okna in vrata, pred zidom
pdf
258 KB
Priključek na okna in vrata, pred zidom
dxf
554 KB
Priključek na okna in vrata, pred zidom
dwg
90 KB

11. Dilatacijski E-profil, vertikalno v površini - PDF, DXF, DWG

Dilatacijski E-profil, vertikalno v površini
pdf
177 KB
Dilatacijski E-profil, vertikalno v površini
dxf
388 KB
Dilatacijski E-profil, vertikalno v površini
dwg
71 KB

12. Dilatacijski V-profil, vertikalno v notranjem kotu zgradbe - PDF, DXF, DWG

Dilatacijski V-profil, vertikalno v notranjem kotu zgradbe
pdf
178 KB
Dilatacijski V-profil, vertikalno v notranjem kotu zgradbe
dxf
386 KB
Dilatacijski V-profil, vertikalno v notranjem kotu zgradbe
dwg
71 KB

13. Izvedba omarice za žaluzijo

Izvedba omarice za žaluzijo
pdf
222 KB
Izvedba omarice za žaluzijo
dxf
511 KB
Izvedba omarice za žaluzijo
dwg
108 KB

13.1. Priključek na omarico za žaluzijo - PDF, DXF, DWG

Priključek na omarico za žaluzijo
pdf
220 KB
Priključek na omarico za žaluzijo
dxf
510 KB
Priključek na omarico za žaluzijo
dwg
104 KB

14. Priključek na streho topla streha - PDF, DXF, DWG

Priključek na streho topla streha
pdf
250 KB
Priključek na streho topla streha
dxf
519 KB
Priključek na streho topla streha
dwg
119 KB

15. Priključek na streho hladna streha s prezračevanim ozadjem - PDF, DXF, DWG

Priključek na streho hladna streha s prezračevanim ozadjem
pdf
245 KB
Priključek na streho hladna streha s prezračevanim ozadjem
dxf
506 KB
Priključek na streho hladna streha s prezračevanim ozadjem
dwg
116 KB

16. Izvedba atike - PDF, DXF, DWG