CAD-Detalji - TIS

1. Umaknjen podzidek, z obstoječo perimeter izolacijo (izolacijo zunanjega zidu pod terenom)

01 Umaknjen podzidek, z obstoječo perimeter izolacijo (izolacijo zunanjega zidu pod terenom)
01 Umaknjen podzidek z obstoječo perimeter izolacijo (izolacijo zunanjega zidu pod terenom) - DWG
01 Umaknjen podzidek z obstoječom perimeter mzolacijo (izolacijo zunanjega zidu_pod terenom) - DXF

2. Podzidek v isti liniji s fasado, z obstoječo perimeter izolacijo (izolacijo zunanjega zidu pod terenom)

2. Podzidek v isti liniji s fasado, z obstoječo perimeter izolacijo (izolacijo zunanjega zidu pod terenom)
2. Podzidek v isti liniji s fasado, z obstoječo perimeter izolacijo (izolacijo zunanjega zidu pod terenom)

3. Spodnji priključek na obstoječo izvedbo ravne strehe

3. Spodnji priključek na obstoječo izvedbo ravne strehe
3. Spodnji priključek na obstoječo izvedbo ravne strehe
3. Spodnji priključek na obstoječo izvedbo ravne strehe

5. Priključek na obstoječi zgornji rob terena s podzidnim profilom

4. Priključek na balkonsko ploščo s termično oddvojitvijo (podzidnim profilom)
4. Priključek na balkonsko ploščo s termično oddvojitvijo (podzidnim profilom)

6. Predhodno vgrajena okenska polica – aksonometrična projekcija

6. Predhodno vgrajena okenska polica – aksonometrična projekcija
6. Predhodno vgrajena okenska polica – aksonometrična projekcija
6. Predhodno vgrajena okenska polica – aksonometrična projekcija

6.1. Priključek na predhodno vgrajeno okensko polico

6.1. Priključek na predhodno vgrajeno okensko polico
6.1. Priključek na predhodno vgrajeno okensko polico
6.1. Priključek na predhodno vgrajeno okensko polico

7. Okenska polica pri naknadni vgradnji – aksonometrična projekcija

7. Okenska polica pri naknadni vgradnji – aksonometrična projekcija
7. Okenska polica pri naknadni vgradnji – aksonometrična projekcija
7. Okenska polica pri naknadni vgradnji – aksonometrična projekcija

7.1. Priključek na naknadno vgrajeno okensko polico

7.1. Priključek na naknadno vgrajeno okensko polico
7.1. Priključek na naknadno vgrajeno okensko polico

8. Priključek na okna in vrata z umaknjeno špaleto

8. Priključek na okna in vrata z umaknjeno špaleto
8. Priključek na okna in vrata z umaknjeno špaleto
8. Priključek na okna in vrata z umaknjeno špaleto

9. Priključek na okna in vrata, v listi liniji z zidom

9. Priključek na okna in vrata, v listi liniji z zidom
9. Priključek na okna in vrata, v listi liniji z zidom
9. Priključek na okna in vrata, v listi liniji z zidom

10. Priključek na okna in vrata, pred zidom

11. Dilatacijski profil E-oblike, vertikalno v površini

12. Dilatacijski profil V-oblike, vertikalno v notranjem vogalu

13. Izvedba omarice za žaluzijo

14. Priključek na streho topla streha

15. Priključek na streho hladna streha s prezračevanim ozadjem

15. Priključek na streho hladna streha s prezračevanim ozadjem

16. Izvedba atike

Stran se nalaga...