CAD-Detalji - TIS

1. Umaknjen podzidek, z obstoječo perimeter izolacijo (izolacijo zunanjega zidu pod terenom)

2. Podzidek v isti liniji s fasado, z obstoječo perimeter izolacijo (izolacijo zunanjega zidu pod terenom)

3. Spodnji priključek na obstoječo izvedbo ravne strehe

5. Priključek na obstoječi zgornji rob terena s podzidnim profilom

6. Predhodno vgrajena okenska polica – aksonometrična projekcija

6.1. Priključek na predhodno vgrajeno okensko polico

7. Okenska polica pri naknadni vgradnji – aksonometrična projekcija

7.1. Priključek na naknadno vgrajeno okensko polico

8. Priključek na okna in vrata z umaknjeno špaleto

9. Priključek na okna in vrata, v listi liniji z zidom

10. Priključek na okna in vrata, pred zidom

11. Dilatacijski profil E-oblike, vertikalno v površini

12. Dilatacijski profil V-oblike, vertikalno v notranjem vogalu

13. Izvedba omarice za žaluzijo

14. Priključek na streho topla streha

15. Priključek na streho hladna streha s prezračevanim ozadjem

16. Izvedba atike

Stran se nalaga...