Vrtnarstvo in urejanje okolice

Program Creteo®Gala (tj. program za urejanje vrtov in krajine) je pravzaprav tesno povezan s poklicno stroko vrtnarja oziroma vrtnarke in podjetij, ki se ukvarjajo s svetovanjem, načrtovanjem, gradnjo, preurejanjem in vzdrževanjem zelenih in okrasnih površin ter z urejanjem okolice hiš oziroma krajine. Naša definicija programa Creteo®Gala se razteza tudi na področje  v okviru proizvodnega sektorja tlakovcev in plošč za tlake (tj. tlakovane površine) ter robnikov na cestah, poteh in parkiriščih, ki so tlakovana z naravnim kamnom ali betonskimi tlakovci, vključuje pa tudi fugiranje kamnitih zidov. Za izdelavo tlakovanih površin, ki bodo še dolgo ohranjale lepo in neokrnjeno podobo, so potrebne strokovne izkušnje pri načrtovanju in izvedbi. Predpogoj za to je pravilna izbira kakovosti kamna, vrste tlakovcev, ustreznega podložnega materiala in materiala za zapolnitev fug, pomembno vlogo pa imajo tudi stanje in priprava podlage ter ustrezne dimenzije zgornjega pohodnega dela tlakovane površine.

Tlakovanje brez veziv

Pri tlakovanju brez veziv kamen oziroma plošče polagamo na posteljico brez dodajanja veziva. Tudi fuge zapolnimo brez dodajanja veziva. Sloje zgornjega sestava, ki se nahajajo spodaj, moramo izoblikovati tako, da bodo trajno prepuščali vodo.

Tlakovanje z vezivi

Pri tlakovanju z vezivi kamen oziroma plošče polagamo na posteljico iz malte, tj. tlakovanje poteka z dodatkom veziva. Pri tem moramo paziti, da so izbrane plošče in posteljica povezane z mehanično silo. Fuge zapolnimo s fugirno malto, tj. fugiranje poteka z dodatkom veziva. Sloje zgodnjega sestava, ki se nahajajo spodaj, moramo izdelati tako, da bodo trajno prepuščali vodo. Razpokam v fugah, ki nastanejo zaradi temperaturnih nihanj, se ni mogoče izogniti.

Mešano tlakovanje

Pri mešanem tlakovanju kamen oziroma plošče polagamo na posteljico brez dodatka veziva medtem ko fuge zapolnimo z vezivom. Sloje zgodnjega sestava,  ki se nahajajo spodaj, moramo izdelati tako, da bodo trajno prepuščali vodo. Ta oblika tlakovanja se priporoča le za površine z majhno obremenitvijo. Razpokam v fugah, ki se pojavijo zaradi temperaturnih nihanj, se ni mogoče izogniti. Pri omenjeni metodi tlakovanja material, ki se uporablja za posteljice in za zapolnitev fug, zaradi kakovosti in zaradi zagotovitve odpornosti na zmrzovanje v večini primerov predstavljajo gotovi izdelki, tj. suhe mešanice, ki so tovarniško optimizirane na linijah za presejanje.