Trajnostna gradnja - ekonomična, ekološka in gradbeno-biološka

Trajnostna gradnja je gradnja, ki je zasnovana na načelih trajnostnega razvoja, tj. razvoja, ki zadovoljuje sodobne potrebe tako, da z ničemer ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostna gradnja predstavlja enega izmed pomembnih ukrepov v boju proti podnebnim spremembam, saj zmajšuje učinek gradbene dejavnosti na okolje z uporabo okolju prijaznih materialov in tehnologij ter z ukrepi energetsko učinovite gradnje, izkoriščanjem obnovljivih virov energije in ustreznim ravnanjem z odpadki v celotni življenjski dobi stavb. Rezultat omenjenih prizadevanj je dejstvo, da so trajnostni objekti primernejši za bivanje in cenovno ugodnejši za vzdrževanje, imajo pa tudi daljšo življenjsko dobo.

Omet ne daje prostoru le estetskega pečata, ampak v njem opravlja tudi zaščitno vlogo. Poleg določenih gradbeno-tehničnih zahtev, kot so stabilnost ter požarna in zvočna zaščita, je potrebno ustvarjati tudi pogoje za zdravo in ugodno mikroklimo v prostoru. Prav zadnjim so v preteklosti pogosto posvečali premalo pozornosti, zaradi česar se sodobni ljudje z višjo senzibilnostjo odzivajo na različne gradbene materiale, kar predvsem velja za posameznike, ki trpijo zaradi različnih vrst alergij.

"Naravno in zdravo stanovanje brez prekomernega izkoriščenja virov ter brez odrekanja udobju in kakovosti bivanja!’’ je načelo, ki ustreza želji številnih investitorjev in izvajalcev. Zavestno ravnanje z naravnimi viri in izbor zdravih in gradbenih materialov iz ekoloških materialnov sta postala zelo pomembna. Takšni gradbeni izdelki so primerni za zahtevno gradnjo stanovanj, ki prisega na naravne in trajne vrednote. Podjetje RÖFIX omenjeni cilj dosega s široko paleto ekoloških ometov. Za potrebe ekološke gradnje stanovanj ponuja barve in omete, ki so certificirani po kriterijih gradbene biologije, ki ustrezajo sprejetim ekološkim referenčnim vrednostim za gradbene materiale.

Surovine z ekološkega vidika

V tehnologiji gradbenih materialov skoraj nobena tematika ni tako intenzivno in čustveno prisotna v razpravah kot prav ekološka, ekonomična in gradbeno-biološka primernost različnih osnovnih surovin za zdravo gradnjo in bivanje. Številni spletni forumi, nova poročila različnih proizvajalcev o trajnostni naravnanosti, nove oblike klasifikacije izdelkov v skladu z določenimi ekološkimi kriteriji ter številna predavanja in kongresi na tematiko zdravega bivanja potrjujejo velik pomen trajnostne zdrave gradnje. Katere surovine so najprimernejše za ustvarjanje in ohranjanje zdrave klime v notranjem prostoru? Katere surovine zagotavljajo še posebej učinkovito ekološko ravnovesje in donosno vgradnjo? Na omenjena vprašanja skušamo odgovoriti na sledečih straneh, pri čemer smo upoštevali sodobno raven poznavanja omenjene tematike.

V nadaljevanju predstavljamo pregled naravnih surovin, ki so danes na voljo, ter oceno njihove ustreznosti v okviru sistema trajnostnih ekoloških ometov z vidikov:

- ekonomičnosti

- ekologije

- gradbene biologije

Apno v ometih in barvah

Apno se že več tisoč let uporablja v malti za zidanje, malti za ometavanje in v premazih. Pri tem se čisto hidravlično apno uporablja kot živo oziroma gašeno apno in kot skladiščeno gašeno apno. To zgodovinsko dokazano vezivo ima številne lastnosti, zaradi katerih velja za trajnostni gradbeni material. Po eni strani lahko zaradi svoje kapilarne prevodnosti omogoči nemoteno prehajanje vode in vodne pare, s čimer se lahko vanj vpije vlaga iz zraka in se ponovno sprosti v prostor, kar omogoča uravnavanje vlažnosti v notranjem prostoru. Po drugi strani pa apno deluje kot razkužilo, saj zaradi svoje visoke alkalnosti ustvarja okolje, v katerem alge in glivice ne morejo preživeti, k čemur so še posebej nagnjeni glineni ometi. Zaradi omenjenih razlogov apno kot tradicionalni gradbeni material doživlja svoj preporod, ki ga dodatno spodbujajo restavratorji  in investitorji, ki so zavezani trajnostnemu razvoju. Sodobni način gradnje, ki je zasnovan na sodobnih gradbenih toplotno-izolacijskih materialih, uporabi čistega hidravličnega apna postavlja določne fizikalne omejitve.

Ometi na mavčni osnovi

Odvisno od geografskega porekla, razpoložljivosti in njegovega tradicionalnega pomena se mavec že več stoletij uporablja v notranjih ometih na mavčni osnovi. Danes imamo na voljo ,,naravni mavec’’ iz kamnolomov, v katerih pridobivajo slednjega, mavec v obliki sodobnejšega veziva oziroma ‘’REA-gips’’ in mavec kot stranski produkt pri razžvepljanju dimnih plinov. Ekološka ocena obeh procesov proizvodnje, predvsem pa regionalna razpoložljivost in kemična čistost mavca, neprenehoma predstavljajo aktualno tematiko razprav strokovnjakov za ekologijo. Pomembna praktična prednost ometov na mavčni osnovi je racionalna vgradnja, ki je večinoma enoplastna. Nizka PH-vrednost mavca ima lahko negativne učinke, saj obstaja veliko tveganje za pojav plesni. Ometi na mavčni osnovi imajo dobro oziroma srednje dobro zmožnost uravnavanja vlažnosti v prostoru. Ker je mavec občutljiv na vodo, se lahko ometi, ki vsebujejo mavec, uporabljajo samo v notranjih površinah, izven območij večjih vodnih curkov in vode pod tlakom.