Popravilo fasadnega podzidka

Pregled potrebnih opravil pri popravilu fasadnega podzidka

Poškodovanih podzidkov ne opazimo le na starih stavbah, ampak tudi na novogradnjah. V večini primerov se poškodbe pojavijo zaradi vlage, saj je podzidek izpostavljen večjim obremenitvam kot preostali deli fasade.

Zaradi omenjenih razlogov moramo popravek podzidka opraviti načrtno in zelo previdno. Pri tem moramo opredeliti vse primerne materiale in zaščitne ukrepe. Za izpolnitev posebnih zahtev moramo uporabiti posebne vodoodbojne omete za podzidke, kot je npr. omet za podzidek RÖFIX 525.

Poškodbe v podzidku stavbe lahko dolgoročno preprečimo, če območje podzidka pred njegovo vgradnjo načrtujemo v skladu z načeli stroke, nato pa vgradnjo strokovno izvedemo in podzidek vzdržujemo.

V ta namen moramo med drugim upoštevati sledeče napotke:

  • Če omete za podzidke nanesemo pod površino terena, jih moramo zaščititi pred kapilarno vlago s pomočjo zaščitnega premaza, ki ga na njihovo celotno površino nanesemo v višini približno 10 cm nad tlemi, pri čemer npr. uporabimo zaščitni premaz RÖFIX OPTIFLEX® ali pa zaščitni premaz RÖFIX 636.
  • Mehanske poškodbe podzidka preprečimo tako, da postavimo drenažne   plošče ali pa čepaste drenažne folije.                                
  • Med izvajanjem postopka hidroizolacije okoli objekta lahko ravnanje podlage izvajamo samo do maksimalne višine 20 cm nad zgornjim nivojem podzidka.
  • Če je mogoče, po celotni dolžini podzidka izdelamo najmanj 20 cm globoki in najmanj 30 cm širok drenažni sloj (npr. obloge med 30 mm in 63 mm).
  • Tako kot obloge s ploščami ali pa s tlakovci je tudi pločnike potrebno izdelati z ustreznim padcem in konstrukcijsko ločenostjo od objekta.
  • V predelu podzidka ne smemo nasuti prsti neposredno ob zunanji zid.
  • Za sanacijo od soli poškodovanega zidu uporabimo RÖFIX omete za saniranje. Ustrezne metode sanacije so opisane od strani 40 dalje.

Predlog sanacije podzidka

Po odstranitvi starega ometa in vseh nečistoč iz fug moramo v višini do največ   10 cm od tal izvesti postopek hidroizolacije s pomočjo hidroizolacijske mase RÖFIX 636, in sicer v obliki črke „L“, tj. 10 cm po zidu in po podlagi ter v debelini, v kateri bomo v naslednjem koraku nanesli paroprepustni omet RÖFIX 650, s katerim bomo prekrili predhodno nanešeno plast RÖFIX 650, nato pa moramo na paroprepustni omet iz zunanje strani nanesti še dodatno zaščitno plast hidroizolacije RÖFIX 636, ki naj ponovno poteka v višini 10 cm od tal.

Če želimo pridobiti finejšo strukturo, na omet RÖFIX 650 nanesemo paroprepustni fini zaključni omet RÖFIX 341.

Postopek za izvedbo sanacijskih del

Če se za to pojavi potreba, na zid nanesemo sanacijski obrizg RÖFIX 671, ki naj prekriva 60 % površine zidu, ki ga moramo sušiti najmanj 3 dni. 

1. korak: Za paroprepustni omet uporabimo RÖFIX 650, ki ga nanesemo v enkratnem nanosu z debelino 2 cm (tj. skupaj največ 4 cm), pri čemer se na dan posuši 1 mm ometa.

2. korak: Če želimo pridobiti fini omet, uporabimo RÖFIX 341 (bele barve) v nanosu z debelino do približno 3 mm in ga sušimo najmanj 5 dni.

3. korak: Nanesemo silikatno barvo RÖFIX PE 225 RENO 1 K.