Armirani osnovni omet

Priprava: Zaključne profile vdelamo v polnoploskovno naneseni osnovni omet. Notranje kote okenskih špalet na območju preklade dodatno utrdimo z RÖFIX P50 armirno mrežico. Pred vsepovršinskim armiranjem fasade na odprtine objekta vgradimo diagonalne pasove mrežice v velikosti približno 40x20 cm. V polnoploskovno naneseni osnovni omet sveže v sveže vstavimo diagonalni pas armirne mrežice. Diagonalna armirna mrežica leži točno na zunanjem robu v prečni smeri na zidno odprtino.

Pred nanosom armiranega osnovnega ometa obrusimo izolacijske plošče. Na zunanjih robovih zgradbe vstavimo mrežne vogalnike v polnoploskovno naneseni osnovni omet sveže v sveže.

Gotova zidna odprtina ima vdelan okenski priključni profil, armirano špaleto, diagonalno armiranje in mrežne vogalnike. Po končanih pripravljalnih delih lahko vgradimo armirani osnovni omet po celotni površini fasade.

Ročni nanos ometa: Armirani osnovni omet nazobčamo v ravnih pasovih z zobato gladilko RÖFIX R12 z minimalno debelino 3 mm, z zobato gladilko RÖFIX R16 pa z minimalno debelino 5 mm. Nato v sveže nazobčano lepilo vtisnemo RÖFIX P50 armirno mrežico. S kovinsko ravno gladilko zagladimo osnovni omet preko armirne mrežice, pri čemer moramo paziti, da mrežico prekrijemo z osnovnim ometom z debelino 1 mm.

Strojni nanos ometa: S strojem za nanašanje ometa nabrizgamo osnovni omet na pripravljeno toplotno izolacijo, pri čemer časovni prihranek v primerjavi z ročnim nanosom znaša 30%. Nabrizgani osnovni omet nazobčamo v ravnih pasovih z zobato gladilko RÖFIX R12 z minimalno debelino 3 mm, z zobato gladilko RÖFIX R16 pa z minimalno debelino 5 mm.

Armirno mrežico vstavimo sveže v sveže: pri minimalni debelini 3 mm nanosa armirno mrežico vstavimo na sredino, pri minimalni debelini 5 mm nanosa pa jo vstavimo v zunanjo tretjino osnovnega ometa, tako da je prekrita z 1 mm osnovnega ometa. Stike med posameznimi pasovi armirne mrežice izvedemo z vsaj 10 cm prekrivanjem mrežice. S kovinsko ravno gladilko zagladimo omet preko armirne mrežice. Po najmanj 5-dnevnem intervalu sušenja (v ugodnih vremenskih razmerah) lahko nanesemo zaključni omet (tj. pastozne zaključne omete z RÖFIX Predpremazom PREMIUM ali pa mineralne zaključne omete z dodatnim, dvojnim barvnim premazom).